دنیا ❣

(donia1515 )
 • هعیییی....
اَز حـَمۅم بـیام
ۅایـسـتـِہ رۅ بـِ‌ـہ رۅم بـگــہ :

+مـوهاشـۅ نِگا
+قـیافَشـۅ نـِگا
 • هعیییی....
  اَز حـَمۅم بـیام
  ۅایـسـتـِہ رۅ بـِ‌ـہ رۅم بـگــہ :

  +مـوهاشـۅ نِگا
  +قـیافَشـۅ نـِگا
  +شبیهـِ آفـتاب پـَرَستـہِ
  +چـِشارۅ نـِگا
  +عشقم زشـتیـا
  +مۅنـدَم چـرا مَڹ تورو اِنتـِخاب كَردم!

  +چِ زۅدَم گـِـریَـش مـیگیرہ

  +لوس مـَنـے

  +بـِپَر بَغـَلـَم ببیـنم

  +بـُدۅ كـۅچـۅلـۅ بـُدۅ

  +فـِسقِلـے رۅ نگـا تۅرۅخـُدا

  +چِ نازى دارہ

  +نازِتَم میـخَرم عـِشقِ مڹ

  +عشق یـڪے یدونـہ عروس خونـِه >__<

  بعــــد مَــــڹ :

  بِپَرَم تـۅ بـَغلش ، نگـا كنم تۅ چشـاش

  تۅ بودے ڪ بـہ من میگفتے آفتاب پَرَست آره؟!

  -مـَـڹ زشتَم؟!

  ↙سـیبیـل آتـَشــے↘

  یه گاز محکم

  نیشگون

  عصـبانـى شـہ ، مـِثِ لـَبۅ سـُرخ شـہ

  +پـِدر سۅخـته چیڪار میـڪُنـى؟!

  -دردِت گرِفت نہ؟

  -آخِـیش دلَم خٌنڪ شـُد تا تۅ باشـے بہ مڹ نـَگے زشت

  بیریخت ... خوبِت شد ؟؟؟؟
  :-دی

  • Shut up Please:| : بیگــ لاعیکــ و محبوبیـــ جبرانـــ کنـــ مرصیــ

   3 ماه پیش و 4 هفته قبل

 • ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ، ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ …
ﮔﺎﻩ ﺍﻧ
 • ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
  ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ، ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ …
  ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ …
  ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ….
  ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ،…
  ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯﻧﻤﯿﺸﻮﺩ…. !
  ﻏﺬﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ……
  ﻧﻬﺎﺭ ﻫﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ…..
  ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻡ !
  ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ …!
  ﺷﺒﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﻓﮑﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻤﺮﯼ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺑﺒﺮﺩ… !
  ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ….
  ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ

 • اینجا عیران عَست
 اینجا عَن snapchat و prisma را دَر میعاوَرند^^
اینجا هَر کیون بَچه ای چَنِل دارَ
 • اینجا عیران عَست
  اینجا عَن snapchat و prisma را دَر میعاوَرند^^
  اینجا هَر کیون بَچه ای چَنِل دارَعد
  اینجا هَمه رَپِر هَستَن حَتی بَچه هایی که فَرق عَن و گوشت کوبیده را نِمیفَهمن
  اینجا هَمه یه عِینک گِرد دارَند و با دوربینی که عَز پِدَر کادو گِرفتَند عَکس میگیرَند و هَرکَسی عِینک گِرد بِزارَد قَطعَن به هُنَر عَلاقه مَند عَست
  اینجا گوه سوپِراِستار و پیرهَن راه راه قِرمِز و مانتوهای پُشت نِویسی شده را دَر میعاوَرند
  اینجا هَمه گُل میکِشَند حَتی عَگَر زَردی عَ کیونِشون نَکشیده باشَند
  اینجا کودَک ها نیز پارتی دارَند
  اینجا هَرکَس عایفون دارَد قَطعَن بی شَک لاکچِری عَست
  اینجا عَگَر در جی پی ها فارثی تایپ شَوَد شمارا خَز مینامَند دَر حالی که اِدایِ عاریایی بودَن دارَند
  اینجا کُص ها پولیست^^
  اینجا هَمه صُبحا نوتلا و تُست مِیل میکُنَند
  اینجا هَمه شیفتِگان مَمه هَستَن دَرحالی که مادَرِشان دَر مَراسِم هایِ سَبزی پاک کَردَن به هَمسایه میگویَد:بَچه یِ مَن واقَن مَحجوبه=)
  اینجا دُختَران پاعین موهایِشان را قِرمِز یا صورَتی میکُنَند که عَز دَرعامَدَن عَنَش هرچه گوییم کَم عَست
  اینجا هَر دُختری دَر وویس هآیَش بیشتر عاه عاه کُنَد داف تَر عَست و پِسَران هَم که هَمیشه هَمین عَلان کوکائین کِشیدَن صِدا خَستَس-.-✖️
  اینجا نوجوان هایِ 15/16 ساله عَندازه تَمامی سِکس هایِ والِدینِشان شایَد بیشتَر رِل زَدَند
  اینجا دُختَران که تازه به بلوغ رِسیدَند کَپشِن میزارَن که مَن نِمیخام به چِشم سوراخ دیده بِشَم=||
  و چ بَسا دُختَرانی که سینه هایی بُزُرگ تَر عَ مادَرِشان دارَند
  اینجا به گناه کَبیره (جَق) افتخار میکُنَند
  ا
  [ادامه...]

  • ♛{حُصِینْ}:// ∞ : (dd) (dd) (dd) (dd)

   8 ماه پیش

  • kamran 1212 : مرسی دنیا یه دنیا تشکر به دنیای تو

   8 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • -f- : ثلامـ لـآیکی پُستَمـو بِلایکــ :) دَعوَتی بـِ اَوَلـین گُروهِـ پُروفـآیلَمـ مَحبـوبیتـ یـآدِت نَره فَعـآلیتـ هَم بوکونـ♡

   8 ماه پیش و 4 هفته قبل

 • ⇦به سلامتی پسری که غیرت داره 
خوووووب گوش کنツ
✖️توجمع باید بشینی پیشه خودم..
⇦همکارمه،همکلاسیمه،د
 • ⇦به سلامتی پسری که غیرت داره
  خوووووب گوش کنツ
  ✖️توجمع باید بشینی پیشه خودم..
  ⇦همکارمه،همکلاسیمه،دوس دختره دوستمه،آبجیمه،رانندمه،سگمه...
  ✖️از اینا نــــــــــداریم..
  تو فقط منو میشناسی
  تصادفی ببینم مزاحمه کسی شدے جلوچشمات تیکه پارش میکنم...
  ولی رسیدیم خونه باتوهم کار دارم...√
  نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک دوزوک کنی..
  موقعی که انتخابت کردم کور نبودم
  دیدم خوشگلے
  گوشیت پسورد داره؟؟؟
  ✖️هــــــــــرررررررررے✖️
  به درد من نمیخورے...
  ماحریم شخصے نداریم،من از همه چیت باخبرم..
  وقتے میگم با فلان دوستت نگرد
  بار دوم نمیشنوے
  میری با همون دوستت منم فراموش میکنے!!
  دوستم خوشمزه بازی برات دراورد نمیخندی...
  سخته با من بودن؟؟؟نــــــــــــــــــــه؟
  ⇦من همینم میخوای درکم کن...نخواستی شر کم کن
  هــــــــــHeــــــــــه

  • الناز سلیمانی : عکسش زیباست

   9 ماه پیش, 1 هفته

  • دنیا ❣ : خخخخخخ

   9 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • :) Mars hstm : زن ذلیل بگو دیگ بیبی

   9 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • من مث قبلا نیستم که ناامید شم وقتی قهر میکردی
اینبار حتی مهم نیست کی میری کی برمیگردی
این منم همون
 • من مث قبلا نیستم که ناامید شم وقتی قهر میکردی
  اینبار حتی مهم نیست کی میری کی برمیگردی
  این منم همون احمقی که می پرستیدت عاشقانه
  ولی الان فرق کرده با قابل به تنهاییاشه قانع
  برو دیگه مهم نیستی برام راحت شده واسم از تو فکرت درام
  برو دیگه مهم نیستی اصلا برو اینجا نمون
  دیگه نه تو نه من......................

  • GiTi - : khobi?

   9 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • دنیا ❣ : سلام

   9 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • GiTi - : slm :)

   9 ماه پیش و 4 هفته قبل

 • از اونام که تو جمعا نمیخنده بلند
اگه چیزی میخوای ازم باید قبلش بگی لطفا
شاید بهم بگی خیلی بدم و غد
 • از اونام که تو جمعا نمیخنده بلند
  اگه چیزی میخوای ازم باید قبلش بگی لطفا
  شاید بهم بگی خیلی بدم و غدم
  خب من مدلمه
  به تو چه مدلمه

  • امیرم دیگه :))))))))))))))) : وانتونز ^___^

   11 ماه پیش

  • فآئزهـ ❄ : سَلآمـ گُروه اَوَل پُروفَمـ عُضو شو :)

   11 ماه پیش

  • انا ... : سلام بیا منو بلایک (ghalb)

   11 ماه پیش

  دنیا ❣

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • پیدا نکردم هرجا رفتم
بی تو نبودم مثل قبلا نه اصلا
الان که اینجاییم باهم 
اینبار بات تا اخرش هستم
 • پیدا نکردم هرجا رفتم
  بی تو نبودم مثل قبلا نه اصلا
  الان که اینجاییم باهم
  اینبار بات تا اخرش هستم
  پس برو بریم روی موج و ماسه
  شروع کنیم یه صبحو تازه
  بریم ما روی ابرا بیخیال فردا
  رد کنیم هرچی حد و مرزه
  نمیشم من هیچوقت از تو خسته
  هیچ وقتتتتتتتتتتتتتتتتت

  • Negar Tehrani : Leito

   9 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • من عصبی نیستم
تا وقتی که تو بهم نزنی نیشخند
تا وقتی نباشه یه عوضی پیشم
نه از این بیشتر عصبی نیستم
 • من عصبی نیستم
  تا وقتی که تو بهم نزنی نیشخند
  تا وقتی نباشه یه عوضی پیشم
  نه از این بیشتر عصبی نیستم

  • Rzhwn .md : مِشع عُضو گرو أَوَّل پُروَم شيع بِـيبي ؛)♥️

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • - S - : عزیزم میشع عضو گروه سومم شی-.- محبوب شدی:)

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ♥♥❤__AvAw__ ❤♥♥ ... : صَلام...میشع عُضوِ گروه اَوَل پُروفَم بِشی و مَحبوبِش کُنی؟؟ (ghalb) (khoob)

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • همه فکر میکنند هر انکس که زیباست مهربان است دریا زیباست اما سیلی به صخره ها میزند
 • همه فکر میکنند هر انکس که زیباست مهربان است دریا زیباست اما سیلی به صخره ها میزند

  • ♡ sαєє∂єн ♡ : دعوتی به گروه اول پروفایلم اجی (khoob) حضورت باعث افتخاره (gol)

   10 ماه پیش, 1 هفته

  • دنیا ❣ : حتما

   10 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • انا ... : خواهش

   1 سال

  ادامه... دوستان
  • mimi 84_
  • ★๓๏ђค๔єรє ☆
  • MeHrd@d .
  • ڄۅڪږ فيصٌِ
  • |:liliyam -
  • Arsham ....
  • ïmàfaŧ ķamáłï
  • Benyamin delshad
  • عًآیٍنًآظٍ ^.^
  • mahyar 061
  • samin x
  • Taraneh -......
  • انا ...
  265 هواداران
  بازدیدکنندگان