ااااااااا قققق

(eggeehheeefff )

ااااااااا قققق

1 روز و 23 ساعت قبل
 • اقو یلاخره بجایی رسیدیم شدیم دیپلمات(سفیر).خواستند روابط دوستانه بعد از مدتها باهم برقرار کنند.ما رو
 • اقو یلاخره بجایی رسیدیم شدیم دیپلمات(سفیر).خواستند روابط دوستانه بعد از مدتها باهم برقرار کنند.ما رو فرستادند جلو.از قضا طرف مقابل همون کسی بود تو بچگی ها بهمون میزد.تا دیدیمش گرفتیم زدیمش. همین رفع کودرت شخصی.باعث بوجود امدن جنگ قاره ای شد

  ادامه... دوستان
  • احسان فلاح
  • ❤ خانم دکتر ღ زهرابانو ❤
  • سعید کورد
  • Setayesh Khaksar
  • گلبرگ تنها
  • مهناز کدیور
  • ⓜⒺⒽ ⒹⒾ
  • بازتاب نو
  • کاکتوس صحرا
  • عبدالله عبداللهی
  • Minoo .
  • ایران کانتین
  • گز دالمن
  • فرزند زمین
  • حمید اشکانی
  • Taha Ga
  132 هواداران
  بازدیدکنندگان