ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

(elena69 )

ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

3 سال پیش و 11 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • تحریر از elena69 

زمین نلرز...
اینجا ایرانه...!!!!

اینجا بدن دختران هر روز با دیدن گشت ارشاد
 • تحریر از elena69

  زمین نلرز...
  اینجا ایرانه...!!!!

  اینجا بدن دختران هر روز با دیدن گشت ارشاد میلرزه...

  اینجا دل مردی که عشقشو بخاطر بخاطر ماشین اون جوون از دست داده میلرزه

  اینجا پسری تحصیل کرده از فکر بیکاری شبو با لرز صبح میکنه

  اینجا عرق شرم روی پیشونی پدر میلرزه
  وقتی بچه ش در جلوی مغازه ای او رو صدا میزنه...

  اینجا همه وجود مادر میلرزه وقتی که
  فرزندش تا نیمه های شب بیرون از خونه ست...

  اینجا دست مهربون ترین بنده ها از فشار میلرزه

  گاه فراموش میشه که مردم این وطن سالهاست که به خود میلرزن

  تو دیگه کوتاه بیا!!!
  راستی تو چرا میلرزی زمین؟؟؟
  لرزش تو از خشمه یا ترس؟؟؟
  شاید از اینهمه ظلم به مردم وطنم خشمگینی...
  و یا شاید از آینده هولناک این ملت از ترس میلرزی...

  خدایاااا...!!!آرومتر...
  نیازی به زمین لرزه نیست. . .
  کاخ آرزوهای این ملت به تلنگری هم فرو میریخت...

  • کمال احمدی : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 سال پیش و 8 ماه قبل

  • علیرضا .................. : افسوس.....//

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • behzad kave : درود وسپاس از لطف شما چشششششششششششششششششم سر میزنیم (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 3 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]

  ﻧﺴﻞ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ …
  ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﺻﯿﻐﻪ ﻣﻮﻗﺖ
  ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺭﮒ ﺑﺮﯾﺪﻥ
  ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ
  ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﺍﺑﺮﻫﺎ
  ﻧﺒﺎﺭﯾﺪ
  ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻭ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
  ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺍﺩﯾﻢ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
  ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
  ﻧﺴﻞ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺷﺘﻪ
  ﻧﺴﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺘﺮﻭ
  ﻧﺴﻞ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﭘﺸﺖ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﭼﭙﯿﺪﻥ ﺗﻮﯼ ﺗﺎﮐﺴﯽ
  ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻟﮕﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻗﯿﺐ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﻭﻥ
  ﻧﺴﻞ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻭﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻦ، ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ
  ﻧﺴﻞ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﺎﻧﺪ
  ﻧﺴﻞ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ
  ﻧﺴﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ
  ﻧﺴﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﻥ ﻭ ﺧﻤﯿﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ …
  ﻧﺴﻞ ﻃﻼﻕ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ
  ﻧﺴﻞ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ
  ﻧﺴﻞ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ
  ﻧﺴﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﺃﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
  ﻧﺴﻞ ﮐﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ
  ﻧﺴﻞ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭ
  ﻧﺴﻞ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻌﻢ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﭽﺸﯿﺪﯾﻢ
  ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ
  ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ
  ﻧﺴﻞ ﻋﻘﺪﻩ ﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ
  ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ
  ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ
  ﻧﺴﻞ ﺑﻐﺾ،ﻧﺎﻟﻪ،ﺿﺠﻪ
  ﺳﮓ ﺩﻭ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ
  ﺁﺧﺮ ﺧﻄﺶ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
  ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪ...
  ⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
  ***فوت سلطان پاپ مرتضى پاشايى رو به دوستدارانش
  تسليت ميگم***
  قربون همه خوباى هم ميهن

  • علیرضا .................. : ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ////

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • هادی صدوده : پوکااااااااااااااااااااا

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت : نه ربطی به ایشون نداشت×××روز فوتشون سعی کردم متن کوتاهی برای تسلیت توی پستام بذارم

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 6 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • نوشتـــــه های خانم ایــــــکس...

حاجی...
شنیدم حاج خانم برای چندمین بار دلش هوس طواف کعبه کرد ش
 • نوشتـــــه های خانم ایــــــکس...

  حاجی...
  شنیدم حاج خانم برای چندمین بار دلش هوس طواف کعبه کرد شما هم از خدا خواسته لبیک گفتی...
  مکه خوش گذشت ؟
  خدایت خوب بود، دینت کامل شد، سنگ هایت را به شیطان زدی؟!
  حاجی سوغاتی هایت بوی ندامت می دهند؟! حاجی، لباست از جنس اعلاست؟
  حاجی عجب دمپایی سفیدی؟!
  سفر چطور بود حاجی..؟؟ خوش گذشت...؟؟
  شنیدم حاج خانم بسیار ولخرجی کرده و چند النگو و سینه ریز گرانخریده...
  حاجی جان خبر داری آقا رضا،،همین همسایه چند خانه بالاتر،کلیه اش را فروخته تا برای دخترش جهاز بخرد...؟؟؟
  دخترش3 سال است مراسمش هرماه عقب افتاده...
  طفلکی ها هفته قبل بعد از 3 سال مراسم ساده ای گرفتند و ازدواج کردند.
  آنها را بی خیال حاجی جان...اصل حالت چطور است...؟؟
  شنیدم دیشب شام مفصلی به مهمانها داده ای...
  چند کودک گرسنه دم در هی اذیت میکردند و غدا میخواستند...آنها را دیدی حاجی...؟؟
  حاجی، با این همه ریا، باز هم مکه خوش گذشت ت ت ت ؟!
  سرت را درد نیاورم حاجی جان....
  زیارت قبول...
  ________________________________________
  النا نوشت:
  دلخوش آنیم که حج میرویم غافل از آنیم که کج میرویم...

  اونکه نرفته مکه ولی بهش میگم حاجی...
  چون پول نداشته بخره بهشت رو توو حراجی...

  • مهسا .......... : عالی نبود

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت : ممنونم عزیزم

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • nima 20 : محبوب شدی دوست گلم (ghalb) (ghalb)

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 6 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • نوشتـــــه های خانم ایــــــکس...
_____________________________________
فلاش بک

سکانسی از فیلم
 • نوشتـــــه های خانم ایــــــکس...
  _____________________________________
  فلاش بک

  سکانسی از فیلم ''شب یلدا'' - کیومرث پوراحمد

  حامد (محمدرضا فروتن) , شب یلدا (شب تولد دخترش)...
  تنها رو مبل خونه نشسته و قاب عکس همسرش و دخترش که در ایران نیستند توو دستش..
  موزیک خاطره انگیز خونه , اشک و صدای زنگ در ...


  حامد: چیه برادر؟ جشن تولده! ممنوعه؟؟

  زن بی حجاب نداریم, زن با حجابم نداریم

  مرد بی غیرت نداریم, مرد با غیرت هم نداریم

  نوار مبتذل نداریم, ماهواره نداریم

  حشیش, گرس, تریاک, ذغال خوب و رفیق ناباب نداریم...

  رقص, آواز, خوشی, خنده, بشکن و بالابنداز نداریم...

  شرمنده تونم هیچ چیز ممنوعه نداریم...

  مهمونیه ولی مهمون هم نداریم

  جشن تولد یه بچه ست ولی بچه هم نداریم...
  ___________________________________
  النا نوشت:

  برهنه ات میکنن تا بهتر شکسته شی,نترس گردوی کوچک...
  اونچه سیاه میشه روی تو نیست بلکه دست اوناست...!!!!
  !_________!_______!_______!_______!_______!_______!
  ضمنا بعضی از کاربران از تصاویری برای پست های بدون متن شون
  استفاده میکنن که...!!!!بله...
  لطفا ذره بین تونو از روی نوشته های استالاکمیت بردارین و........

  • یلدا قربانی : محبوبیت+لایک تقدیم شما دوست داشتی محبوبم کن

   3 سال پیش و 9 ماه قبل

  • محمد - : حیا را که نفهمی......چادر سیاه هم تو را محجبه نخواهد کرد

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • FARHAD JOYA : fooogholade booood daas khooosh............

   4 سال پیش و 5 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 6 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • نوشته های خانم ایکس:
___________________
از آشپزخانه بویــــ پیتزایـــ نا گرفتهــــ می آید

و از
 • نوشته های خانم ایکس:
  ___________________
  از آشپزخانه بویــــ پیتزایـــ نا گرفتهــــ می آید

  و از اتاق خواب بویــــ سـ کـ س اجباری


  پولهای تا خورده تهــــ جیبــــ مردی باخته

  ریمل هایــــ ماسیدهــــ رویــــ گونه هایـــ زن


  یک موسیقیهــــ به ظاهر روشن فکرانهـــ

  تک زنگهایـــ مداوم گوشی مرد

  نگاه هایــــ گاه گاه زن به ساعت

  ریتمــــ سـ کـ س را میکند تند تر

  حواســــ هر دو بی هوس می شود

  گویی فلسفه یـــ معاشقه از یاد رفته

  نه بوسه ای ، نه حتی نوازشی

  کجاست آن نگاه هایـــ عاشقانه

  گویا هر دو منتظرـــ یک چیز هستند

  ارضاء هایــــ جسمانی

  شمردنــــ پول

  پوشیدنــــ لباس

  بی حرف

  تمـــــــــــــامـــــــــــ ـ ـ ـ

  آ راستی !


  گور پدر روح و ارضاء اش

  گور پدر آن معاشقه یــ عاشقانه  گور پدر بوسه ها و نوازش ها


  گور پدر هر چه فلسفه ست اصلا ...
  ______________________________
  النا میگه: گوش کن حروم زاده آشغال...

  اینجا یه دختر هست که دیگه نمیتونه تحمل کنه...
  یه دختر که جلوی همه ی هرزه گریها,کثافت کاریها و سگ بازیهای
  امثال تو وایساده...
  میفهمی یا بفرستمت کلاس تقویتی؟؟؟؟؟؟
  [ادامه...]

  • ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت : سلام محبوبی×××ازت دعوت میکنم در ***کافه سورنتو*** عضو بشی و نوشته هاتو با این گروه به اشتراک بذاری

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • مهدی ... : سلام خانم،محبوب شدید (gol)

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت : سلام عزیزم فول لایکی×××ازت دعوت میکنم در ***کافه سورنتو*** عضو بشی و نوشته هاتو با این گروه به اشتراک بذاری (ehsasi)

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 7 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • شقایق دلم برات تنگ میشه...
_______________________________
می نویسم...
می نویسم از تو برای تو و د
 • شقایق دلم برات تنگ میشه...
  _______________________________
  می نویسم...
  می نویسم از تو برای تو و دور از تو ....
  بدون هراس از خوانده شدن...
  بگذار همه بدانند...

  می نویسم برای تو...
  برای تویی که بودنت را...
  نه چشمانم میبیند...
  و نه گوش هایم می شنود...
  و نه دستانم لمس می کند...

  تنها با شعفی صادقانه ...
  با دلم احساست می کنم... !!!!
  ___________________________________________
  النا خطاب به اندک آشغالهای موجود در هم میهن نوشت:

  در همه پستهام فقط ازتون خواستم آدم باشین ولی افسوس...
  گفتم به عقاید دیگران احترام بذارین ولی کمانه کرد به بعضی از مناطق بدنتون...

  تویی که برابر دختری مثل شقایق که واقعیتتو بهت نشون میده جبهه داری...
  اگه مردی,اگه تخم داری خودتو نشون بده...
  قول میدم بد جوری بگات بدم...
  _______________________________________________
  در مواقع خاص استفاده از کلمات خاص جایز است...

  ملینا یگانه...

  • ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت : سلام عزیزم محبوبی+فول لایک×××ازت دعوت میکنم در گروه کافه سورنتو عضو بشی و نوشته هاتو با این گروه به اشتراک بذاری (ehsasi)

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • mohammad ghasemi : سلام،دوست عزیز محبوبی لایق دونستی محبوبم کن (ghalb) (gol)

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • شهاب تبریزی : ممنونم

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 7 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • حالم بهم می خوره از پسر هایی که فکرشون دختر بازیه...
از پسر هایی که چشمشون به اندازه فلان جای دختر
 • حالم بهم می خوره از پسر هایی که فکرشون دختر بازیه...
  از پسر هایی که چشمشون به اندازه فلان جای دختر مردمه...
  از پسر هایی که از ده تا حرفی که می زنن ۱۲ تاشون با کاف شروع می شه...
  حال بهم می خوره از پسر هایی که حتی به دختر چادری هم رحم نمی کنن...
  از آشغالهایی که سکس تنها هدف زندگیشونه...
  وقتی یکیو میبینم می گه دوست داره ببینه یه دختر سه ساله …

  از دختر هایی که ده قلم آرایش می کنن...
  از دختر هایی که لباس های خواهر کوچکترشون رو می پوشن تا که یه مشت آشغال نگاشون کنن...
  حالم از دختر های صف بسته پای تلفن عمومی بهم می خوره...
  حالم از رنگ ماتیک تندشون.از آرایش وحشتناکشون،از بچگیشون بهم می خوره...
  حالم از سرفه هاشون موقع سیگار کشیدن تو کافه بهم می خوره...
  حالم از دورغ هایی که می گن به خانوادشون بهم می خوره...

  ازون بابایی که با سگک کمر بند دخترش رو کبود می کنه...
  از اون سیگاری که رو تن دختر بدبخت خاموش می شه...
  حالم از اون دادشی بهم می خوره که از ترس خراب شدن خواهرش اونو کشت...
  حالم ازین قانونی که اون پدر بیمار رو مجازات نمی کنی بهم می خوره...
  ازون برادری که هر غلطی می خواد با دختر های مردم می کرد
  ولی خواهرش حق نفس کشیدن هم نداره...
  ازون جامعه ای که برای پسر ها داشتن ده هزار دوست دختر افتخاره
  ولی برای دختر حرف زدن با هم دانشگاهیشون ننگ و آبرو ریزی و بی ناموسیه...


  از اون خواننده ای که این مزخرفات رو آهنگ می کنه به خورد مردم می ده...
  از اون جامعه ای که حاضر این خزعبلات رو گوش کنه
  حالم از کلمه داف بهم می خوره …

  حالم ازون مذهبی جانماز آبکش ب
  [ادامه...]

  • alireza .................. : البته حرفتون متین اما کلیت نداره.خوب وبد همه جا هستن.نمیشه به همه سرایت بدی..یه بعضی قبلش اضافه کنی درست میشه...همه پسرا ودخترا اینجوری نیستن بعضیها

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • ♚ ℳℜ☄ Å ℒⅈ ♚ : پروفایلت لایک داره عزیزم............

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • Ali - : سلام محبووبیت تقدیمتون

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 7 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • دخــتـر ها ایـن بـار مـیـخـوام از دنـیـای پـسـرای امروزی بـراتون بـگـم. . .
دنیایی پر از پـیـراهـن
 • دخــتـر ها ایـن بـار مـیـخـوام از دنـیـای پـسـرای امروزی بـراتون بـگـم. . .
  دنیایی پر از پـیـراهـن و شـلـوار
  پـر از کـتـونـی و کـالـج و عـطـر
  پـر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون
  تـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم ؟!؟!
  سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق
  یـه یـادگـاری . . .
  حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . .
  آهـنـگ گـوش دادنـای نـصـف شـب تـو اتـوبـانـا . . .
  بـا نـاراحـتـی بـه یـه عـکـس نـگـاه کـردن
  دوش گـرفـتـن هـای 5 دیـقـه ای
  1000 بـار ایـن جـمـلـه رو تـکرار کـردن : بـه مـا نـمـیـخـوری آخـه . . .
  اس ام اس دادنـای شـبـونـه ؛ گـوربـابـاش ( کـه کـلـی غـم پـشـتـش نـشـسـتـه )
  كـلـمـه هـاي رمـزي كـه فـقـط خـودشـون مـعـنـيـشـو مـيـدونـن
  رازايـي كـه فـقـط خـودشـون ازشـون خـبـر دارن
  گـپـای 4 - 5 نـفـره دورِ مـیـز بـا نـسـکـافـه یـا رو یـه تـخـت بـا قـلـیـون ، مـسخره كردن همديگه شـوخـی . . . گـاهـی بـحـث هـای جـدی دربـاره ی آیـنـده و کـار
  دنـیـای پـسـرا پـر از پـیـراهـن هـای مـردونه و تـنـهایـی و رفـیـقـاشـون . . .
  پـُر از تـلـاش بـرای مـخـفـی کـردن غـمـاشـون . . . !!
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  هدف از گذاشتن این پست معرفی عده دیگه ای از پسرای امروزیه. . .
  پسری که پنج سال پیش عاشق یه دختر بوده...تو خودش سوخت ولی
  دم نزد فقط قیدشو زد...
  پسری که 23 سالشه 16 سال رتبه 1 بوده و الانم مهندسه ولی از
  اطرافیانش که بپرسی میگن اونو میگی اون دانشجوهه. . .
  پسری که وقتی ازش پ
  [ادامه...]

  • MohammadReza . Vala : ضمنا" شما به من سر نزديدا !!!!!!!

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • MohammadReza . Vala : خواهش ميكنم...

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت : حق با شماست×××ارزششو ندارن×××مشکلی نیست×××ممنونم از لطفتون

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 7 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • ماجرای شیخ حسن و مرد بینوا...

بینوایی، شیخ حسن را دید و دامانش گرفت
شیخ گفتا:ای برادر این عبا،
 • ماجرای شیخ حسن و مرد بینوا...

  بینوایی، شیخ حسن را دید و دامانش گرفت
  شیخ گفتا:ای برادر این عبا، افسار نیست...

  گفت: می‌دانم ولی دارم سؤالی از شما...؟
  گفت: اکنون فرصتِ پاسخ، در این دیدار نیست

  گفت: از فقر و گرانی، جان ما آمد به لب...
  گفت: می‌دانم، گرانی قابل انکار نیست

  گفت: می‌دانی حسن؟ پس زودتر کاری بکن...
  گفت: مشغولم، ولی سخت است، ره هموار نیست

  گفت: پس این قیمت بازار را تثبیت کن
  گفت: با بازار، ما را قدرت پیکار نیست...

  گفت: حرفی لااقل از قطع یارانه نزن...
  گفت: اما در خزانه، درهم و دینار نیست

  گفت: پس کِی میگشاید آن کلیدت قفل‌ها؟
  گفت: بی‌تابی مکن، صبرت چرا بسیار نیست؟

  گفت: صبر ما گذشت از حضرت ایوب هم
  گفت: عمر نوح پیدا کن، اگر دشوار نیست!

  گفت: دیدار اوباما را نرفتی، پس چرا؟
  گفت: ما را رخصت این وصل در انظار نیست!

  گفت: پس کِی بشکند این حلقه‌ی تحریم‌ها؟
  گفت: دشوار است، کار یک نفر، یک بار نیست!

  گفت : شیخا! پس چه شد آزادی زندانیان؟
  گفت: با حکم قضایی، هیچ ما را کار نیست

  گفت: اکنون مصلحت را در چه می‌بینی حسن؟
  گفت: ساکت باش، چون سودی در این اشعار نیست!
  *******************************************
  النا گفت:

  کوتاه کن سخن را، «النا» اگر نخواهی...
  در پاسخش ببینی، توبیخ و گوشمالی...

  • amir doosti : اینکه مینویسم یه علیکه به سلام نوشته هات به سلام دردهات.راستی تا حالا به دردات به بغضت سلام کردی؟؟تا خسته نباشی حال یه آدم خسته رو نمیفهمی. سلام خسته نباشی" خسته".اگه بغضت بالا زد وخواست اشکات سرریز شه من هستم شونه هام

   4 سال پیش و 4 ماه قبل

  • کورش کورش : سلام خانم خوشگله من منتظره پاسخت برای آشنایی بیشتر هستم 09124906132 (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb)

   4 سال پیش و 5 ماه قبل

  • 4ЄƔЄƦ 2ƓЄƬӇЄƦ : بابا النا دمت گرم عجب شعرایی میگی دست خودت نیس بچه فرمانیه ای دیگه

   4 سال پیش و 6 ماه قبل

  ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ تبار استالاكميت

  4 سال پیش و 7 ماه قبل [[ řөupз šálөрз† ]]
 • شعرى که توسط خيمه و خرگاه عاشقان ولايت,بانيان سفاهت,شارعان شقاوت
و مناديان ذلالت و ساقيان وقاحت سرو
 • شعرى که توسط خيمه و خرگاه عاشقان ولايت,بانيان سفاهت,شارعان شقاوت
  و مناديان ذلالت و ساقيان وقاحت سروده شده خطاب به بانوان بد حجاب
  کم حجاب,بى حجاب و نيمه حجاب مثل شاعره زرى دلنشين...
  ------------------------------------------------------------
  خواهرم اى دختر ايران زمين...
  در خيابان چهره آرايش مکن...از جوانان سلب اسايش مکن...
  زلف خود از روسرى بيرون مريز..در مسير چشمها افسون مريز
  ياد کن از آتش و روز معاد..طره گيسو مده در دست باد
  خواهرم ديگر تو کودک نيستى..فاشتر گويم عروسک نيستى
  خواهرم اي دختر ايران زمين..يک نظر عکس شهيدان را ببين
  خواهرم اين لباس تنگ چيست؟پوشش چسبان رنگارنگ چيست
  خواهرم اينقدر "تنازى " مکن..با اصول شرع لجبازى مکن
  در امور خويش سرگردان مشو..نو عروس چشم نا مردان مشو
  --------------------------------------------------------
  پاسخى که زرى دلنشين براى اين خيمه سرشار از وقاحت
  شقاوت,ذلالت و خباثت و عارى از شرافت فرستاد...
  -------------------------------------------------------
  اى فلانک خاک عالم بر سرت..گر چنين گويى سخن با خواهرت
  خواهر تو نيستم البته من..پس فزونتر از دهانت زر نزن
  چشم هيز و خوى بد,فکر پليد..از دل هر مصرعت آمد پديد
  زشتى ديد و کلام ذات تو..هست پيدا در همه ابيات تو
  از خرد چون کم رسيده سهم تو..نيست زيبايى من در فهم تو
  هم نگفته با تو هيچ آموزگار..هست طنازى به تاى دسته دار
  يا نميدانند عشاق الحسين..فرق ساده را ميان تا و طين
  همچنين آرايش من اى عمو..در خيابان نيست کم ياوه بگو
  جاى آرايش چه نزديک و چه دور..سالن زيبايى است اى بيشعور
  من لباس ت
  [ادامه...]

  • mahmood بـــا مــرامــم : سلام دوست عزیز ...ماشاا... ماشاا... عجب پروفایل پر معنایی دارین خیلی برام جالب بود ...زیادم سخت نگیرید آخه همه رو دارین به یه چشم نگاه میکنید ...دوست عزیز محبوب شدین + لایک ...لایق دونستی محبوبم کن ...خوشحال میشم به منم

   4 سال پیش و 6 ماه قبل

  • Vida Samiee : لایک شدی عزیزم....بع منم سر بزن (bye) (bye) (bye)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • حمید فرجی : لایک (tajob)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • dr raha javanpour
  • hny 75
  • پارمیس محمدی
  • TERME KHANOM
  • Pantea ***
  • مهناز اصفهانی
  • parisa ahmadi
  • مرجان محمدی
  • بهار ضیایی
  • .... ...
  • darya ebrahimi
  • فرحناز یزدانیار
  • ماندانا احمدی
  • ·٠•●♥  000 ♥●•٠·
  • fatemeh 021
  • نازنین ایزدی
  1157 هواداران
  بازدیدکنندگان