elahe hosseini

(elieli29 )

elahe hosseini

7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ای پیر خرابات که میخـانه ندیدی!
ویرانه دل مـاست تو ویــرانه ندیدی!
ای رند غزل پـــوش، که بر ســـــ
 • ای پیر خرابات که میخـانه ندیدی!
  ویرانه دل مـاست تو ویــرانه ندیدی!
  ای رند غزل پـــوش، که بر ســـــنگ، سرت خورد
  از دوست چه دیدی که ز بـــیگانه ندیدی؟

  • ✨ M_a_s_i_h✨ . : سلام خوبی اله خانوم عصر بخیر میگما میشه عضو گروه سکوت تلخ بشین ممنونم راسی محبوب هم شدین (gol)

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ترمه . : (gol) (gol)

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪه ﺟﺎﻧﻢ، ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺯﻧﺪه ﻣﺎﻧﻢ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﻢ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﺪ !..
 • ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪه ﺟﺎﻧﻢ، ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺯﻧﺪه ﻣﺎﻧﻢ

  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﻢ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﺪ !..

  • Amir Ali : سلام محبوبی دوست خوبم ممنون میشم عضو افتخاری گروه ما بشید گروه اول پروفایلم اسمش ★خــ×_×ـاص★ لطف میکنی دوست بسیار خوبم

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ﯾﮏ ﺩﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻥ ، ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ ، ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

ﺗﺎ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺍﭘﺴﯿﻦ
 • ﯾﮏ ﺩﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
  ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻥ ، ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ ، ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﺗﺎ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺍﭘﺴﯿﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺷﻮﺭ ﻭﺻﻞ
  ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻓﻠﮏ ، ﭼﺮﺧﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ
  ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﻫﺴﺘﯿﺖ ، ﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺠﻮﺷﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﺍﺯ ﺩﻝ ﮔﺮﯾﺰﺍﻧﻢ ﻣﮑﻦ ، ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﮑﻦ
  ﺳﺎﻗﯽ ﺷﺮﺍﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰ ، ﻣﺴﺘﻢ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﺍﺯ ﻓﺮﺵ ﮔﺮ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﻋﺮﺵ ﺩﻣﺴﺎﺯﻡ ﻧﻤﺎ
  ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺵ ﻋﺮﺷﯿﺎﻥ ، ﻃﺮﺣﯽ ﺩﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻣﺪﯼ ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﻣﺪﯼ
  ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﭙﯿﭽﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺯﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
  ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﮎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ، ﭼﺸﻤﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻠﺦ ﻣﺎ ، ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
  ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺎ ، ﺍﺷﮑﯽ ﺑﯿﺎﻓﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ، ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ
  ﺗﻦ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ ، ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  ﺍﺯ ﻣﺤﺸﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﮔﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﻃﻠﺐ
  ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﺷﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • دفتر شعر وغزل

دست مطرب نباشد

مي نوشي وشراب

ناب خواهم


ساغر ومي بدست 


بگير شبي

م
 • دفتر شعر وغزل

  دست مطرب نباشد

  مي نوشي وشراب

  ناب خواهم


  ساغر ومي بدست


  بگير شبي

  مي خور مستي كن شب زنده دار

  • elahe hosseini : مرسی ممنونم

   6 ماه پیش

  • Arastu / Pouyan : ما گوشه نشینانِ خراباتِ اَلَستیم / تا بوی می هست در این میکده مستیم

   6 ماه پیش

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • لبریز شکست هم‏چنان می‏گردم
دیوانه و مست هم‏چنان می‏گردم
در شهر شما در به در انسان‏م
خورشید به دست
 • لبریز شکست هم‏چنان می‏گردم
  دیوانه و مست هم‏چنان می‏گردم
  در شهر شما در به در انسان‏م
  خورشید به دست هم‏چنان می‏گردم

  • ηιcкαα - 웃 : صَلآآآآآم♡مَحبوبی♡مَحبوب کُن•°•°•پُست آخرمم بِلایک♡معرصی..

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • وقتی تورا از این دل تنگم خدا گرفت
با من تمام عالم و آدم عزا گرفت

شب های بی تو ماندن و تکرار این
 • وقتی تورا از این دل تنگم خدا گرفت
  با من تمام عالم و آدم عزا گرفت

  شب های بی تو ماندن و تکرار این سؤال :
  این دلخوشی ِساده ی ما را چرا گرفت؟

  درچشم های تیره ی تو درد خانه کرد
  در چشمهای روشن من غصّه پا گرفت

  هی گریه پشت گریه و هی صبر پشت صبر
  هر کس شنید قلبش از این ماجرا گرفت

  بعد از تو کار هر شب من جز دعا نبود
  هی التماس و گریه و هی نذر....تا گرفت

  حالا که آمدی چه قَدَر تلخ و خسته ای
  اصلا! خدا دوباره تو را داد ؟یا...گرفت؟

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  آتش و آب و آبرو با هم.
  هر س ه گشتند. در سفر. همراه.

  عهد کردند. هر يکى گم شد.
  با نشانى ز خود. شود پيدا.

  گفت آتش. به هر کجا دود است.
  ميتوان يافتن. مرا آنجا.

  آب گفتا. نشان من پيداست.
  هر کجا باغ هست و سبزه بيا.

  آبرو رفت و گوشه اى بگرفت.
  گريه سر داد. گريه اى جانکاه.

  آتش آن حال ديد و حيران شد.
  آب. در لرزه شد. ز سر تا پا.

  گفتش آتش. که گريه ى تو ز چيست ؟
  آب گفتا. بگو نشانه چو ما

  آبرو لحظه اى به خويش آمد
  ديدگان پاک کرد و کرد نگاه

  گفت. محکم مرا نگه داريد
  گر شوم گُم نميشوم پيدا
  «رهی معیری»

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • شاهرگ های زمین از داغ باران پر شده است
آسمانا! کاسه ی صبر درختان پر شده است 

زندگی چون ساعت شماط
 • شاهرگ های زمین از داغ باران پر شده است
  آسمانا! کاسه ی صبر درختان پر شده است

  زندگی چون ساعت شماطه دار کهنه ای
  از توقف ها و رفتن های یکسان پر شده است

  چای می نوشم که با غفلت فراموشت کنم
  چای می نوشم ولی از اشک، فنجان پرشده است

  بس که گل هایم به گور دسته جمعی رفته اند
  دیگر از گل های پرپر خاک گلدان پر شده است

  دوک نخ ریسی بیاور؛ یوسف مصری ببر
  شهر از بازار یوسف های ارزان پر شده است

  شهر گفتم!؟ شهر! آری شهر! آری شهر! شهر
  از خیابان! از خیابان! از خیابان پر شده است

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • دلم از باغ بهار گرفته...


تمام عالم راانگار 


ماتم گرفته...

شب به صبح. ...

صبح به شب.
 • دلم از باغ بهار گرفته...


  تمام عالم راانگار


  ماتم گرفته...

  شب به صبح. ...

  صبح به شب. ..

  تومرا نظاره گري


  كم اورده ام چه گويم

  كه زندگي بي تو مرگ تدريجي است

  • ⊰⊹৶ پــانــیـذا ৶⊹⊱ : خــواهش میکنم خانومی (khoob)

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • elahe hosseini : مرسی عزیزم (haa)

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ⊰⊹৶ پــانــیـذا ৶⊹⊱ : گلم به گروه خودت خیلی خیلی خوش اومدی :) (haa) (haa) (haa)

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  elahe hosseini

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • برلب ستاره نظر كن

بوسه ايي بچين از روي ماه


دست دردست درختان نه


گيسو به گيسوي بهار بباف
 • برلب ستاره نظر كن

  بوسه ايي بچين از روي ماه


  دست دردست درختان نه


  گيسو به گيسوي بهار بباف


  ماه و مهتاب


  اغوش توراخواهند...


  كه نمك پرورده ي اين روزگارم

  • وحید : سلام خوبی محوب و فول لایکی میشه عضو گروه عطر دوستی بشی و محبوبش کنید

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • علۓ باـפֿـتر : سلام بزرگوارمحبوبی...با احترام دعوتید به عضویت در گروه «آرامش دلـــــــــــــــــها » و محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوب کردن گــــــــــــــــروه ....واستفاده از پستهای زیبایتان..منتظر حضورتا ن

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ★ムℓiЯε乙ム ★ : سپاس:)★

   7 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  24 هواداران
  بازدیدکنندگان