شیرین ...

(elin )
 • خوب می دانم که تنهایی مرا دق می دهد
عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت ...
 • خوب می دانم که تنهایی مرا دق می دهد
  عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت ...

  • احمد دي جي : قرار است تو به ملاقات من بیاییو اگر این راست باشدباید چین های صورت معصومم را اتودشت پژمرده وغمگین آهوان چشمانم را رفووگیسوان برفی ام را با سرعت نورزیر گرم ترین ظهر تابستان بلوچستان شرابی کنم

   14 دقیقه پیش

  • علی نامی : خواهش وظیفه اس

   15 ساعت پیش و 22 دقیقه قبل

  • شیرین ... : سپااااس...

   15 ساعت پیش و 23 دقیقه قبل

  شیرین ...

  21 ساعت پیش و 4 دقیقه قبل
 • بیش از این باید به بوران زمستان خو کنیم 
نیست وقتی دست های گرممان از آن هم ...
 • بیش از این باید به بوران زمستان خو کنیم
  نیست وقتی دست های گرممان از آن هم ...

  • احمد دي جي : قول داده اَم…گاهـــیهَر اَز گاهـــیفانـــوس یادَت رامیان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَمخیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِرهمیان این کوچـه های تاریک پَرس

   12 دقیقه پیش

  شیرین ...

  21 ساعت پیش و 34 دقیقه قبل
 • درد یعنی تو نباشی بغلم ناز کنی
 
رادیو لحظه ای آواز بنان پخش کند ...
 • درد یعنی تو نباشی بغلم ناز کنی

  رادیو لحظه ای آواز بنان پخش کند ...

  • احمد دي جي : من به دستهای خالی‌ام خیره می‌شومو در ناباوری‌های بی‌رحمانه‌ی تمام روزهای نبودنتدست‌های خالی‌ام ... جای خالی‌ات ... نبودنتو این پاهای خسته‌ی بی‌پرسهدرد می‌گیرد .

   12 دقیقه پیش

  شیرین ...

  21 ساعت پیش و 40 دقیقه قبل
 • خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید 

غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است ...
 • خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید

  غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است ...

  • احمد دي جي : نـه اینکــه زانــو زده بـاشـم ..نـه !فقط ""دلتنگــــی"" سنگین استهمیـــــــــــن

   11 دقیقه پیش

  • علی نامی : تو می‌دانی که من بی‌تو نخواهم زندگانی را...#مولوے

   15 ساعت پیش و 58 دقیقه قبل

  • بانو … : عااااااااااااااااااالي بود

   21 ساعت پیش و 39 دقیقه قبل

  شیرین ...

  21 ساعت پیش و 42 دقیقه قبل
 • ای که از کوچه معشوقه ی ما میگذری 
قسمت ما نشد این عشق ،
حلالت باشد ....
 • ای که از کوچه معشوقه ی ما میگذری
  قسمت ما نشد این عشق ،
  حلالت باشد ....

  • احمد دي جي : کاش خودت هم مثل خاطراتت موندنی بودی

   10 دقیقه پیش

  • شیرین ... : حرامش باشد...سلام شبتون بخیر .

   8 ساعت پیش و 35 دقیقه قبل

  • eraj ..... : حرامش باشد ...نه ابدا

   9 ساعت پیش و 19 دقیقه قبل

  شیرین ...

  21 ساعت پیش و 47 دقیقه قبل
 • بخت هر جا که به دست کسی انگشتر داد 

آن طرف قسمت دستان کسی سیگار است ...
 • بخت هر جا که به دست کسی انگشتر داد

  آن طرف قسمت دستان کسی سیگار است ...

  • احمد دي جي : بعضــــــی وقتا چیـــــــزی مینویسی فــــــقط برای یک نفـــــــر امـــــــا دلت میگیرد وقتی یـــــــادت می افتد که هـرکسی ممکن است بخــــــواند جــــــــز آن یک نفـــــــــر. . .

   9 دقیقه پیش

  ادامه... دوستان
  • جزیره  خضراء ........
  • محمد فتاحی
  • سهیل نوروزی
  • mehdi mehdizade
  • سبحان شاهمرادی
  • ehsan_321 mohebi
  • دیوانه .......
  • کاست من
  • مهدی پورمشهدی
  • نکته سنج تر ...
  • استارت کالا
  • سید احمد علوی
  • متین حسینی
  • ... علیدوس
  • شاعر بهاری
  • حجت آداشی
  2528 هواداران
  بازدیدکنندگان