farhad nemati zade

(farhad...000 )

farhad nemati zade

10 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • عشق من
از من نپرس چقدر دوستت دارم
اینجا در قلب من حد مرزی برای حضور تو نیست
خواستنت تمام شدنی نیس
 • عشق من
  از من نپرس چقدر دوستت دارم
  اینجا در قلب من حد مرزی برای حضور تو نیست
  خواستنت تمام شدنی نیست
  خواستنی تر میشوی هر لحظه
  تو تکراری نمی شوی،این منم که دلبسته تر می شوم

  ادامه... دوستان
  • توسکا سیفی
  • Alone GH
  • 亗KhAsTe 亗
  • علیرضا تهرانی
  255 هواداران
  بازدیدکنندگان