*فاطمه *

(fatemehbanoo )

به خوابی هزار ساله نیازمندم

تا فرسودگی گردن و ساق ها را از یاد ببرم

و عادت حمل دارای کهنه ی دل را

از خاطر چشم ها و پاها پاک کنم

دیگر هیچ خدایی

از پهنه مرا به گردنه نخواهد رساند

و آسمان غبار آلود این دشت را

طراوت هیچ برفی تازه نخواهد کرد

«حسین پناهی»

 • می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
باید
 • می دانی
  یک وقت هایی باید
  روی یک تکه کاغذ بنویسی
  تـعطیــل است
  و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
  باید به خودت استراحت بدهی
  دراز بکشی
  دست هایت را زیر سرت بگذاری
  به آسمان خیره شوی
  و بی خیال ســوت بزنی
  در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
  پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
  آن وقت با خودت بگویـی
  بگذار منتـظـر بمانند !!!

  *فاطمه *

  8 ساعت پیش و 22 دقیقه قبل

  می خواهم برگردم به روزهای کودکی
  آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود .
  عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد
  بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ...
  بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند .
  تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند.
  تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود
  و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...!
  حسین پناهی

  ادامه... دوستان
  • minoo tanha
  • shahab tabatabaei
  • رویا مهرزاد
  • Shi Va
  • المیرا علیزاده
  • پاکناز اسدی
  • میثم Meysam
  • گمنام... ......
  • aasa ssa
  • sahar gasmi
  • Milad Jafari
  • زهرا رفیعی
  • arash arashh
  • Fatemeh شیطونه
  • amir sam
  • ehsan ahmadi
  307 هواداران
  بازدیدکنندگان