فاطمه حسيني

(fati.hp )
 • ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﭼﯽ؟ ﻫﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ، ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪ!
ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ... ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻧﺮﻥ! 
ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩه ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
 • ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﭼﯽ؟ ﻫﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ، ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪ!
  ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ... ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻧﺮﻥ!
  ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩه ﺑﻮﺩ ﮐﻪ!
  ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ! ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ!
  ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ؟!!
  ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﯾﺶ!
  ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ؟!ﭼﯽ ﺭﻭ؟!
  ﮔﻔﺘﻢ :ﻏﯿﺮﺕ!!!

  پ.ن :
  مرد آمده بود چيزى بگويد...
  #سرفه امانش نداده بود..
  چه ميتوانست بگويد ...
  وقتي تمام فهم يك شهر از #جانباز
  سهيمه ي دانشگاه است...!!!!!

  #تاسف_آوره ...

  فاطمه حسيني

  3 هفته پیش و 4 روز قبل
 • !!!!!!!!!!!!
 • !!!!!!!!!!!!

  • امیر محمد زینلی : مثل فردا ..................

   4 روز پیش و 18 ساعت قبل

  • m kiani : ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﯼ،ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ کن و ﯾﺎﺩ ﻗﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﯼ ﻧﺒﺎﺵ،ﺗﻮ ﺗﻼﺷﺘﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﺪﻩﻫﺮ ﭼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﯼ،ﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﮕﻮ ﮐﻢ ﻧﺬﺍﺷ

   2 هفته پیش

  • Bl 24 : (tajob) (tajob) (tajob) (tajob)

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

 • فكر خوب و مثبت روي صحبت كردن تاثير داره!!!!!
 • فكر خوب و مثبت روي صحبت كردن تاثير داره!!!!!

  • m kiani : نگو : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ !ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ !ﻧﮕﻮ : ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ !ﺑﮕﻮ : ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ !ﻧﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ !ﺑﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ !ﻧﮕﻮ : ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ !ﺑﮕﻮ : ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ

   2 هفته پیش

  بایزید بسطامی را پرسیدند؛
  اگر در روز رستاخیز
  خداوند بگوید چه آورده ای،
  چه خواهی گفت؛
  بایزید گفت؛
  وقتی فقیری بر کریمی وارد میشود،
  به او نمی گویند چه آورده ای،
  بلکه می گویند چه میخواهی!

  • علی ... : زیبا بود . آفرین محبوبید (gol) (gol)

   1 ماه

  • ✘ღ Ⓔⓗⓢⓐⓝ ⒺⓈღ✘ : شما .... محبوب .... محبوب كن لطفا ........... پستاتون خيلى عاليه.

   1 ماه, 1 هفته

  • مرد تنهای شب : (gol) (gol) (gol)

   1 ماه, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • هاناخبر هاناپرس
  • akbar dada ...
  • یخ فروشه جهنم....
  • hoda 75
  • مهدی مدح خوان
  • علی observe
  • سعید پسر کورد
  • بردیا هخامنش
  • ali aramesh
  • azade karimi
  • سیروان 68
  • ℳaryam S
  • وحید vahid
  • دختری از جنس شیشه
  • حسن ابراهیمی
  • شاعر بهاری
  166 هواداران
  بازدیدکنندگان