فآئزهـ =)

(faze12 )

فآئزهـ =)

2 روز پیش و 20 ساعت قبل
 • Maybe you should stop overthinking so much and trust the way life happens. Things change. Every year
 • Maybe you should stop overthinking so much and trust the way life happens. Things change. Every year you grow into someone else and you should always chase all the things that make you feel free.
  شاید باید از زیادی فکر کردن دست بکشی و به شیوه ای که زندگی پیش میره اعتماد کنی. همه چیز تغییر میکنه. هر سال تو به یک آدم دیگه تبدیل میشی و همیشه باید یادت باشه که چیزهایی رو دنبال کنی که حس آزادی بهت میدن :)

  ادامه... دوستان
  • محمدرضا
  • - Broken . . ❤
  • -فآطِمِع -
  1713 هواداران
  بازدیدکنندگان