فریبا F

(ffarhang )

فریبا F

11 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل [#شهر شعر#]
 • بگذار آن اتفاق ِبی دلیل
تو باشی
بگذار برای آن نشسته به انتظار
آن چشم به راه
آن یار سفرکرده که با
 • بگذار آن اتفاق ِبی دلیل
  تو باشی
  بگذار برای آن نشسته به انتظار
  آن چشم به راه
  آن یار سفرکرده که باز میگردد
  تو باشی
  بگذار آن بوی ِپیراهن
  آن راز ِجنون
  آن سوی چشمی که از دوری رفته
  آن دست های ِمعجزه گر
  توباشی
  بگذار آغوش تو باشد
  مأمن امنم
  پناه ِدردم
  و حس ِشاعرانه ی شعرم

  تا زمان باقی ست
  بگذار تو باشی و من
  بودنت راهرنفس ببویم
  و دست های زمان را
  برای یک مکث طولانی
  عاشقانه بگیرم....

  فریبا F

  11 ساعت پیش و 48 دقیقه قبل [#شهر شعر#]
 • از هـمین حدود ِشــاعرانه 
تا جـغرافیای ِبودن ِ تو
شعر دسـتاویز ِتسـخیری عاشـقانه َست
تاریخ تکرار
 • از هـمین حدود ِشــاعرانه
  تا جـغرافیای ِبودن ِ تو
  شعر دسـتاویز ِتسـخیری عاشـقانه َست
  تاریخ تکرار میشود، اما
  باتو میتوان همیشه فاتح بود..

  • ياسر- نصر پور : سلام بر بانوووووووووووووووووووووخوش ذوق . حاشیه می زنیم بر انتخاب های عاشقانه ات خانم

   11 ساعت پیش و 41 دقیقه قبل

  • فریبا F : سلااااااااااااااااااااام مدیرجان روز و روزگار خوووووووووووش

   11 ساعت پیش و 43 دقیقه قبل

  • ياسر- نصر پور : کجا رو می خوای فتح کنی نا پلئون جانم- این همه درد سر چرا می کشی ای نازم (gol)

   11 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل

  فریبا F

  11 ساعت پیش و 49 دقیقه قبل [#شهر شعر#]
 • من از هوای دریا لبریزم
من از هق هق ِانتظار
به وقت ِراه
::
هیچ مهتــابی بی تو
تماشایی نیست
هیچ
 • من از هوای دریا لبریزم
  من از هق هق ِانتظار
  به وقت ِراه
  ::
  هیچ مهتــابی بی تو
  تماشایی نیست
  هیچ عبوری بی تو
  لبریز بهار
  ::
  دلتنگم به وقت ِچشم هات
  بر این فاصله ها
  یک پنجره میخواهم
  بجای اینهمه دیوار

  ادامه... دوستان
  • Mostafa DorAndish
  • جعفر اذرخیاوی
  • مهدی میردادپور
  • محمدسعید سپاهی
  • آقا آرش
  • Milad Jafari
  • paeiz paeiz
  • هادی نجفی
  • میلاد مرادی
  • HOSSEIN khanzadeh
  • مهران رضایی
  • اکبر شمالي
  • یوسف براهویی
  • amir moradi
  • نیما اسمانی
  • soheil Eskandari
  2613 هواداران
  بازدیدکنندگان