فریبا F

(ffarhang )
 • #برچهره دلگشای مهدی وآل محمد صلوات

درغارحراگشوده شددفترنور
دادندکتاب نور.بر.رهبرنور
شدبعثت والا
 • #برچهره دلگشای مهدی وآل محمد صلوات

  درغارحراگشوده شددفترنور
  دادندکتاب نور.بر.رهبرنور
  شدبعثت والای محمدیعنی
  گردیدامین مکه پیغمبرنور
  برچهره زیبای محمدصلوات
  برگنبدخضرای محمدصلوات
  سرتابه قدم آینه او زهرااست
  تفدیم به زهرای محمدصلوات
  درغارحراامین سرمدآمد
  محمودوابوالقاسم احمدامد
  ازبهرنجات بشریت امروز
  فرمان رسالت محمدامد
  پیشاپیش عیدبرعاشقان آل محمدصل الله شادباش وتهنیت باد

  عیدمبعث برهمه مبارک باد#

 • #میگویند باید کسی باشد که آدم را بفهمد ... اما من میگویم ؛
اول خودت ، خودت را بفهم ،
آنوقت تصمیم ب
 • #میگویند باید کسی باشد که آدم را بفهمد ... اما من میگویم ؛
  اول خودت ، خودت را بفهم ،
  آنوقت تصمیم بگیر ؛
  میخواهی کَسی باشد که با تو کنار بیاید ؟
  یا کَسی باشی که با خودش کنار می‍آید ؟
  اگر خودت با خودت کنار بیآیی ؛
  دیگر منتظرِ کسی نیستی که به او تکیه کنی و با جا خالی دادنِ ناگهانیَش زمین بخوری ،
  آنقدر قوی میشوی که به خودت تکیه کنی ، همان کَسی که تا اَبَد کنارت است ؛
  " خودت "
  وقتی کَسی باشی که خودش را میفهمد ؛
  خوشحال تری ،
  و
  بی منت و بی توقع زندگیِ آرام را به خودت میبخشی#

 • #سان هابه میزان
 • #سان هابه میزان "فرهنگشان" "عشق میورزند".
  به میزان "حقارتشان" "توهین" میکنند.
  و به میزان "کمبودهایشان" "آزارت میدهند".

  هرچه "حقیرتر" باشند، بیشتر "توهین میکنند" تا حقارتشان را جبران کنند.
  هر چه "فرهنگشان غنی تر باشد"، بیشتر به دیگران "عشق میدهند".

  وهرچه "هویّتشان عمیق تر باشد"، "محترمانه تر رفتار میکنند".
  به اندازه "درکشان" "میفهمند" و به اندازه "شعورشان" به باورها و حرف هایشان عمل میکند...#

  ادامه... دوستان
  • sara rad
  • مهدییییی عزیزی
  • یوسف نظری
  • اکستنشن مو اکستنشن مو
  • #اراجیفـ_یهـ_ مغز_مریضـ
  • mohammadreza 021
  • احمد بلوچ
  • asma alizadeh
  • سید 110
  • amir khodabandehloo
  • رهتاک فتاحی
  • مهدی صمدی
  • saghar10 saghar
  • Mohammad Aghili
  • مهدی عطوفتی
  • روان بیدار
  2837 هواداران
  بازدیدکنندگان