شآیَد یهِ رُبآط (:

(firoozehjooni )

شآیَد یهِ رُبآط (:

9 ماه پیش, 1 هفته
 • خــُـــدآیــــآ
حــَـــوآســــِت هـــَــست ؟
صــــــِــدآىِ هـــــِـــــق هــــِـــقـــــهـــ 
گـ
 • خــُـــدآیــــآ
  حــَـــوآســــِت هـــَــست ؟
  صــــــِــدآىِ هـــــِـــــق هــــِـــقـــــهـــ
  گـــــِـــــریـــــــــِـــــه اَـــــم
  اَــز هـــَـــمــآن گـــــِــلــــویــــى
  مــــی آیــــَـــد کــــِــــه تـــُــو
  اَـــز رـــَـگِ گــــَـــردَن
  بــــِـــه آن نــــَـــزدیک تــــَــری ؟!

  #شآیَد_یهِ_رُبآط(:

  ادامه... دوستان
  • MdŠ
  • : )
  • -پآنتِعآ -
  • ∞INFINITY MIND∞
  • خٰـانــومـِ اَلِفـــ❥∞
  • Mohammad :|
  • MS_ 1997
  • ➋➊ ✌
  2260 هواداران
  بازدیدکنندگان