فریــــ //

(firoozehjooni )

فریــــ //

3 هفته پیش و 5 روز قبل [☽ Love in the]
 • + خودکارش رو رها کرد
عینکش رو روی میز گذاشت
و چَشمانش را ، کف دستانش پنهان کرد
آرام تر از همیشه ا
 • + خودکارش رو رها کرد
  عینکش رو روی میز گذاشت
  و چَشمانش را ، کف دستانش پنهان کرد
  آرام تر از همیشه ادامه داد :
  میدونی چیه ؟
  ما آدما همه وابسته هم میشیم
  میتونم بهت بگم ینی عشقی وجود نداره
  "هیچ کسی هیچ کسی رو دوست نداره "
  - همین طور که زانو هام رو بغل کرده بودم
  و فکر میکردم به حرفش گفتم :
  خیلی وقته فهمیدم این موضوع رو
  و باید بگم حتی طرف مقابلت هم مهم نیست
  دوست باشه یا دشمن چه برسه به جنسیتش
  + مشتاقانه نگاهم کرد :
  این که عالیه این ینی داری بهبود پیدا میکنی و ...
  - اما این وسط دل ادم گاهی تنگ میشه
  واسه خاطراتی که هیچ وقت فراموش نمیشن
  اون خنده و شادی یا هیجانی که برای صحبت باهاشون داشتی
  اون حس پیروزی بعد از کل کل با کسی که ازش متنفر بودی
  حتی واسه سادگی های خودت هم دلت تنگ میشه
  چه برسه به نقاط تاریکی که به سختی گذرونده باشیم :)
  + نفسی عمیق از حرص کشید :
  برای امروز بسه به خودت فشار نیار
  وقت بعدیت رو برای دو روز بعد میزارم
  #تیمارستان_مغزی #دست_نوشته_ای_از_دل

  • فریــــ // : دیدن شد =)

   4 روز پیش و 5 ساعت قبل

  • نآرین/- : وَ اَمآ پُصت آخَرَم:) (ghalb)

   1 هفته و 5 روز قبل

  • sbiwx- : Post akhrm (ghalb)

   1 هفته و 5 روز قبل

  فریــــ //

  1 ماه و 4 هفته قبل
 • می گویند دخترها پسرهای قوی را دوست دارند.
پسرهایی که از آنها حمایت کنند.
پسرهای خوش تیپ و درشت هیک
 • می گویند دخترها پسرهای قوی را دوست دارند.
  پسرهایی که از آنها حمایت کنند.
  پسرهای خوش تیپ و درشت هیکل.
  پسر هایی که دختربازی نمی کنند و چشم چران نیستند.
  پسرهای آرام.
  پسرهایی که می شود برایشان نقش مادر را بازی کرد.
  پسرهایی که شادند و شوخی میکنند.
  پسر هایی که دائم محبت می کنند.
  پسر هایی که ...

  #پاییز_فصل_آخر_سال_است #نسیم_مرعشی

  فریــــ //

  4 ماه پیش, 1 هفته
 • -// رَفت کِه بِرِه این دَفعِه فَرق میکَرد با هَر دَفعِه گِرِه 
-\\\ عِشقِه دِلی کِه ما نِشَستیم پا
 • -// رَفت کِه بِرِه این دَفعِه فَرق میکَرد با هَر دَفعِه گِرِه
  -\ عِشقِه دِلی کِه ما نِشَستیم پاش خِیلی حَرفِ برِه
  -// کاشکی بِشه یِکی واسهِ ی مام اَز خوشیش شَصت بِکِشِه
  -\ بِشِه کِه ما اینقَدِه بِش خوبی می کُنیم کِه خَستِه بِشِه
  -// آی دِلِه خُودَم وای اینا میخوان دورِت بِزَنَن سادِه ای تواَم
  -\ میانُ بَد میرن طُ رو هَم نِگاه نِمیکُنَن نِگا نِمی کُنُن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بِمآلون ⇐ [لینک]

  فریــــ //

  7 ماه پیش, 1 هفته
 • قَرارِ اَوَّل بود سَنگین بود بآم یِه چَرخ بآهآم زَدیم بَعدِش سَریع گود بآی
موقِع خُدآحآفِظی بِهُش گ
 • قَرارِ اَوَّل بود سَنگین بود بآم یِه چَرخ بآهآم زَدیم بَعدِش سَریع گود بآی
  موقِع خُدآحآفِظی بِهُش گُفتَم بِهَم میآیم اونَم یِه چِشمَک زَد گُفت بِه امیدِ دیدآر
  اون شَب مَن نَخوآبیدَم اَصلاً نَگفَتم آروم نِمیشَم تآ حَرفآمو بِهِش نَزَنَم
  نِوِشتَم میشِه فَقَط مآلِ مَن باشی میشِه سِتآرِه بُکُنی تویِ شَبآم نَقّآشی
  تِکست آد گُفت { آقآیِ مُحتَرَم اَز اَلآن بِه بَعد تویی بآبآی دُختَرَم }
  هَمِه چی بآ هَم شُد خود بِه خود جور گُفتم دوسِت دآرَم بآ اینکِه یِه خوردِه زود بود
  اَز اون بِه بَعد شُدیم هَمِه چیزِ هَم حِسّمون بِهَم کَم نِمیشِه نَه
  شُدَم دیوونَت دیوونِه کِنآرش میمونَم میدونَم میمونِه
  اَز اون بِه بَعد شُدیم هَمِه چیزِ هَم حِسّمون بِهَم کَم نِمیشِه نَه
  شُدَم دیوونَت دیوونِه کِنآرش میمونَم میدونَم میمونِه
  #فِرفِرِآبی #Talk_Down [لینک]

  فریــــ //

  1 سال و 6 ماه قبل
 • خــُـــدآیــــآ
حــَـــوآســــِت هـــَــست ؟
صــــــِــدآىِ هـــــِـــــق هــــِـــقـــــهـــ 
گـ
 • خــُـــدآیــــآ
  حــَـــوآســــِت هـــَــست ؟
  صــــــِــدآىِ هـــــِـــــق هــــِـــقـــــهـــ
  گـــــِـــــریـــــــــِـــــه اَـــــم
  اَــز هـــَـــمــآن گـــــِــلــــویــــى
  مــــی آیــــَـــد کــــِــــه تـــُــو
  اَـــز رـــَـگِ گــــَـــردَن
  بــــِـــه آن نــــَـــزدیک تــــَــری ؟!
  #فِرفِرِآبی

  ادامه... دوستان
  • ✡| دُری‍ |✡
  • ▲ c м -
  • ✪S.A♦
  • Mohammad
  • فوبیایـ هوسـ
  • نــادیــــ //
  • ➋➊ ✌
  2580 هواداران
  بازدیدکنندگان