* F * ...

(ftmrad )

* F * ...

2 هفته پیش و 6 روز قبل

اینکه رفیقت وقتایی که حوصله نداری و ناراحتی ، تلاش میکنه تا خوشحالت کنه و حالو هوات عوض شه ، خیلی با ارزش ...
حتی اگه نتونه اینکار بکنه !

 • aaa bbb : خوبه آفرین

  1 هفته

 • آرامیسـ ❥ : New Post❥

  2 هفته پیش و 6 روز قبل

* F * ...

2 هفته پیش و 6 روز قبل
 • نیمی ازمردم جهان افرادی هستند که چیزهای زیادی برای گفتن دارند ولی قادربه بیان آن نیستند!
ونیم دیگرا
 • نیمی ازمردم جهان افرادی هستند که چیزهای زیادی برای گفتن دارند ولی قادربه بیان آن نیستند!
  ونیم دیگرافرادی هستندکه چیزی برای گفتن ندارند، اماهمیشه درحال حرف زدن هستند!

  رابرت فراست

  ادامه... دوستان
  • مهسا دهقان
  634 هواداران
  بازدیدکنندگان