خـآکـ- اِسـتَـري -

(gafartirkaman )

خـآکـ- اِسـتَـري -

4 روز پیش, 1 ساعت

موجب رضایت و سخط خداوند

من طلب رضی الله بسخط النّاس کفاه الله اُمور النّاس، و من طلب رضی النّاس بسخط الله وکله الله إلی النّاس.(الشهاده، ص 260)

کسی که رضایت خدا را می طلبد، گرچه مردم از او رنجیده شوند، خداوند او را کفایت خواهد کرد، و هر کس رضایت مردم را بخواهد، گرچه به غضب خدا باشد، خدا هم او را به مردم رها می کند.

خـآکـ- اِسـتَـري -

4 روز پیش, 1 ساعت

اصلاح امت، نه قدرت طلبی

اللهم إنّک تعلم ما کان منا تنافسا فی سلطان و لا التماسا من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک. (تحف العقول، ص 243)

خـآکـ- اِسـتَـري -

4 روز پیش, 1 ساعت

امام حسین (ع) خطاب به عمر سعد فرمود:

در حقیقت می بینم که نمی خوری از گندم عراق بعد از من، مگر مقدار کمی (یعنی به آرزوی خود نمی رسی که به حمدالله توسط مختار بدرک فرستاده شد).

خـآکـ- اِسـتَـري -

4 روز پیش, 1 ساعت

نشانه های مومن از نظر امام حسین
به راستی که مومن خدا را نگهدار خود گرفته و گفتارش را آیینه خود، یک بار در وصف مؤمنان می نگرد و بار دیگر در وصف زورگویان، او از این جهت نکته سنج و دقیق است و اندازه و قدر خود را می شناسد واز هوش خود به مقام یقین می رسد و به پاکی خود استوار است

خـآکـ- اِسـتَـري -

4 روز پیش و 2 ساعت قبل

شهدا، علاوه بر مقامات رفیع معنوی، که زبانها و قلمها از توصیف آن و چشم و دلها از مشاهده آن ناتوانند، مشعلدار پیروزی و استقلال ملتند و حق بزرگ آنان بر گردن ملت، بسی عظیم است. مقام معظم رهبری

خـآکـ- اِسـتَـري -

5 روز پیش, 1 ساعت [فدایی آقا]

گناه نكردن، به اراده احتیاج دارد. اجتناب از گناه، چیزیست كه مثل كوه در چشم انسان جلوه میكند؛ اما با تصمیم، مثل یك زمین هموار میشود.ماه رمضان، بهترین فرصت است تا همه این را تمرین كنند. مقام معظم رهبری

ادامه... دوستان
  • sahar-_- زندست:|
  • خـآکـ- اِسـتَـري -
94 هواداران
بازدیدکنندگان