Mr GHEISARI

(gh.mohammad.gh )

حسین پناهی چه زیبا گفت:
وقتی بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد....
نه جایی بخاطرم تعطیل می شود.....
نه در اخباری حرفی زده می شود.....
ونه در تقویم خطی به اسمم نوشته می شود......
حسین پناهی چه زیبا گفت:
وقتی بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد....
نه جایی بخاطرم تعطیل می شود.....
نه در اخباری حرفی زده می شود.....
ونه در تقویم خطی به اسمم نوشته می شود......

 • دزد باورها 
گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بو
 • دزد باورها
  گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.
  او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟
  گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

  • Mr GHEISARI : باشه (biggrin)

   1 هفته و 2 روز قبل

  • ❸ƝᾄғᾄṨ✿ - : هآےツ میشِہ گُــروہ اَوݪ پرۅفَــݥ༒▽໓ēŞpi¢ค๖lē▽༒ بِعُضوْے وَ بِفـــَعآلے؟؟ (geryeh)

   1 هفته و 4 روز قبل

  ادامه... دوستان
  • هادی نجفی
  • سعیده نویری
  • MB MA
  • ƒαяgσℓ ..
  • Sara taghavi
  • امیر قاسمی
  12 هواداران
  بازدیدکنندگان