مهدی موسی خانی

(ghazanfar )
 • برای خودت دعا کن که آرام باشی.

وقتی توفان می آید، تو همچنان آرام باشی تا توفان از آرامش تو آرام ب
 • برای خودت دعا کن که آرام باشی.

  وقتی توفان می آید، تو همچنان آرام باشی تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد.

  برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛

  آنقدر صبور باشی تا بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد.

  برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی....

 • خدایـــــــــــــا …!

اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم …

تو فرامـــــــــ
 • خدایـــــــــــــا …!

  اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم …

  تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری …

  با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ،

  همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن…..

  آمدی درخواب من دیشب چه کاری داشتی

  ای عجب ازاین طرفهاهم گذاری داشتی

  راه راگم کرده بودی نیمه شب شایدعزیز

  یاکه شایدبادل تنگم قراری داشتی

  مهربانی هم بلدبودی عجب نامهربان

  بعدعمری یادت افتادکه یاری داشتی

  سربه زیرانداختی وگفتی آهسته سلام

  لب فروبستی نگاه شرمساری داشتی

  خواستم چیزی بگویم گریه بغضم راشکست

  نه نگفتم سالهاچشم انتظاری داشتی

  بانوازش می کشیدی آه ومی گفتی ببخش

  سربه دوشم هق هق بی اختیاری داشتی

  وقت رفتن بغض کردی خیره ماندی سوی من

  شایدازدیوانه ی خودانتظاری داشتی

  صبح بودگل تمام خانه راپرکرده بود

  کاش می شدبازدرخوابم گذاری داشتی

  عشق یعنی بی گلایه لب فروبستن،سکوت

  ....دلخوش ازاینکه شبی بااوقراری داشتی

  (شهریار)

 • دوستت دارم..چرایش پای تو،

ممکنش کردم،محالش پای تو

میگریزی از من و احساس من

دل شکستن هم ،گنا
 • دوستت دارم..چرایش پای تو،

  ممکنش کردم،محالش پای تو

  میگریزی از من و احساس من

  دل شکستن هم ،گناهش پای تو

  آمدی آتش زدی بر جان من

  درد بی درمان گرفتن هم،دوایش پای تو

  من اسیرم در میان آن دو چشم

  قفل زندان را شکستن هم،سزایش پای تو

  سوختم،آتش گرفتم زین سبب

  آب بر آتش نهادن هم جزایش پای تو

  پای رفتن هم ندارم من،از کوی دلت

  پا نهادن بر دل مست و خرابم پای تو...

  ادامه... دوستان
  • elina salehi
  • مهناز اورکی
  • الناز منصوری
  • mona bagheri
  • فقط خدا ...
  • مریم ....
  • رویا .....
  • فریبا F
  • غزل احمدی
  • ستیلااااااااا بی بااااااااااک
  • ............. .................
  • مریم عباسلو
  • darya aram
  • شرمین خاطری
  • اشرف . ش . ی
  • امیر قاسمی
  486 هواداران
  بازدیدکنندگان