ℳOみムʍムの :)

(ghijklm )
 • #زندگیـ یکـ چمدانـ استـ کهـ میـ آوریشـ
بار و بندیلـ سبکـ میـ کنیـ و میـ بریشـ
#خودکشیـ،مرگـ قشنگیـ
 • #زندگیـ یکـ چمدانـ استـ کهـ میـ آوریشـ
  بار و بندیلـ سبکـ میـ کنیـ و میـ بریشـ
  #خودکشیـ،مرگـ قشنگیـ کهـ بهـ آنـ دلـ بستمـ
  دستهـ کمـ هر دو سهـ شبـ سیر بهـ فکرشـ هستمـ
  گاهـ و بیگاهـ پُر از پنجرهـ هایـ خطرمـ
  بهـ سَرمـ میـ زند اینـ مرتبهـ حتما #بپرمـ  پسریـ خیر ندیدهَـ مـ کهـ دگر شکـ دارمـ
  بعد از اینـ همـ بهـ دعاهایـ پدر شکـ دارمـ
  #میـ پرمـ ،دلهرهـ کافیستـ #خدایا تو ببخشـ
  … #خودکشیـ دستـ خودمـ نیستـ، #خدایا تو ببخشـ

  #علیرضا_آذر

  • :|_ιєηαz_ ✌️ : هرچیم بات قهرم و نمیخام ریخت تو ببینم ولی ی سوال دارم

   3 روز پیش و 3 ساعت قبل

  • -Niyaz ♡ : :)))))))

   3 روز پیش و 3 ساعت قبل

  • TaMaNa : :|

   5 روز پیش و 8 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  2955 هواداران
  بازدیدکنندگان