.ℳOみムʍムの .

(ghijklm )

.ℳOみムʍムの .

2 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ﺑُﻐــــــــﺾ دﺍﺭﻡ ﺭِﻓﯿــــــــــﻖ !!!

دﺳــــــــــﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿــــــــﺮﯼ؟؟؟؟ 

ﺳــَـــــﺮَﻡ
 • ﺑُﻐــــــــﺾ دﺍﺭﻡ ﺭِﻓﯿــــــــــﻖ !!!

  دﺳــــــــــﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿــــــــﺮﯼ؟؟؟؟

  ﺳــَـــــﺮَﻡ ﺭﺍ ﻣﯿـــــــﭽَﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑــَﺮ ﺳـــــﯿﻨِﻪ
  ﺍﺕ؟؟؟؟

  ﺍجاﺯﻩ میدﻫﯽ ﺧﯿـــــﺲ ُکنم ﺗَﻨَـــــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍَﺷڪ ﻫﺎﯾـــــَـــﻢ؟؟

  ﺑُـــــﻐﺾ دﺍﺭَﻡ ﺭﻓـــــــــﯿﻖ !!

  ﮔــــــــﻮﺵ ﻣﯿﺴــِــــﭙﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻫـــِـﻖ ﻫــِــﻖ ﻫـــــﺎﯾَﻢ؟؟؟

  ﻣــــــَـــﺮﺍ ﻣـﯿﺒﺮﯼ ﺑِﻪ ﯾِڪ ﺟـــــــﺎﯼِ دﻭﺭ؟؟؟

  دﻋـــــــﻮﺗَﻢ ﻣﯿڪـــــﻨﯽ ﺑـــــﻪ ﯾِڪ ﺁﻏــــــــــــــﻮﺵ؟؟؟

  درکم خواهی ڪَرد؟؟؟

  ﻣﯿـــــــﺸﻮد ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺷـــــــڪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﭘﺎڪ
  ڪُنی

  ﻣﯿﺨـــــــﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻡ ﺑـــِـــــــﻪ ﺯِﻧﺪِﮔــــــﯽ !

  ادامه... دوستان
  • ↝.. Şάરίɲã ..↜ ✿
  • #3ara hastam
  • ✘Đαиɠєяσυѕ Ğιᶉł✘
  • † Îɱ şŦũƤİƉ †
  • مَمُوشی^.^ هـَم میـهَــن:|
  • ツ ♡
  • ✿ماه☽ پیشونی✿
  • ❀miss_2001 ❀
  • YASHKIN AH
  • ➋➊ ✋
  2562 هواداران
  بازدیدکنندگان