مُ حَ مَ د

(ghijklm1375 )

مُ حَ مَ د

3 هفته پیش و 5 روز قبل

رفتیم ک خاطره شیم

  • #پوکِرفِیص‍ :| : ببریش گوشه دیوار دصاتو قاب صورتش کنی لباتو بزاری رو لباش ور ک داشی سرشو سه بار محکم بکوبی ب دیوار خون پخش شع همع جا

    3 هفته پیش و 3 روز قبل

  • |Ndi| : چق یهویی ممد :|

    3 هفته پیش و 5 روز قبل

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
73 هواداران
بازدیدکنندگان