عکس خواننده ها و معرفی آهنگ ..

(A.L )

ЯξΖД †ΦρςĦİ

5 سال پیش و 2 ماه قبل

دلم گرفته (سیروان)
نمي دونم چي بايد بخونم
اشکام پايين مياد رو گونم
شايد سرنوشت ما همين بود
بي تو من ، تنها بمونم
يه نگاه گرم و عاشقانه
من و تو ، تو اون هواي برفي
گذر ثانيه هاي آخر
يه سکوت ، نه صحبتي ، نه حرفي
دلم گرفته
بازم ياد روزهاي گذشته ، دارم مي افتم
دوست دارم هايي که من به تو مي گفتم
دلم گرفته
ديگه نمي تونم من اين جا آروم بشينم
تويي برام عزيزترينم

صداي عقربه هاي ساعت
مي گه فرصتي باقي نمونده
شايد بار آخره تو رو مي بينم
کسي سرنوشتشو نخونده
وقتي که گفتي خدانگهدار
تو رو با يه لبخند جا گذاشتم
اما تو نبودي تا ببيني
غير گريه چيزي نداشتم
دلم گرفته
بازم ياد روزهاي گذشته دارم مي افتم
دوست دارم هايي که من به تو مي گفتم
دلم گرفته
ديگه نمي تونم من اين جا آروم بشينم
تويي برام عزيزترينم

دلم گرفته ، دلم گرفته

ЯξΖД †ΦρςĦİ

5 سال پیش و 2 ماه قبل
 • ساعت 9 (سیروان)
ساعت 9 يه خيابون من تنها
يه عالم فکر نم بارون چند تا رؤيا

آدما تصوير کوتاه تو خ
 • ساعت 9 (سیروان)
  ساعت 9 يه خيابون من تنها
  يه عالم فکر نم بارون چند تا رؤيا

  آدما تصوير کوتاه تو خيابون
  يخ زده خاطره ها تونگاشون

  تو پياده رو انگار تو رو مي بينم
  چقدر شکل تويه بزار ببينم

  رد شدي؟ ياکه هنوز همونجا هستي؟
  منو ميبيني؟ ياباز چشماتو بستي؟

  زير پامون ،خش خش برگاي زرد
  مثل دوستيمون هواخيلي سرد، اما چه خوب بود
  يک کافي شاپ ،قهوه و تلخي حرفات
  چشماتو بغض منو هديه دستات اما چه خوب بود
  اما چه خوب بود

  دلم يه جوري شد
  همون نگاه بود
  خاطرات ما دوتا همينجاها بود
  انگاري چند سال پيش ،همين روزا بود
  فک کنم اون آخري خاطره ها بود

  خيلي ديره وقت فکر کردن ندارم
  نميدونم چراباز يادم ميارن؟

  دوست دارم فکر نکنم اما نميشه
  اون نگاه ،ديگه ازم جدا نميشه

  زير پامون ،خش خش برگاي زرد
  مثل دوستيمون هواخيلي سرد، اما چه خوب بود
  يک کافي شاپ ،قهوه و تلخي حرفات
  چشماتو بغض منو هديه دستات اما چه خوب بود
  اما چه خوب بود

  ЯξΖД †ΦρςĦİ

  5 سال پیش و 2 ماه قبل
 • زندگي همين امروزه (سیروان)
ديروز ، يه سوال بي جوابه ، ديروز ، يه توهم ، يه خوابه
ديروز ، تو قولت ر
 • زندگي همين امروزه (سیروان)
  ديروز ، يه سوال بي جوابه ، ديروز ، يه توهم ، يه خوابه
  ديروز ، تو قولت رو شکستي ، رو به روي اشتباه اون ، چشماتو بستي
  باور کن زندگي همين امروزه
  لحظه ي که تکرار نمي شه ، فرصتي که هيچ وقت نداشتي
  شايد تنها شانس تو ، همين امروزه ، همين امروزه

  ديروز يه صداي بي احساسه ، اقرار به خيانت بدون هراسه
  امروزتم مي گذره به سادگي ، امروز ، فرداي ديروزه ، تو همون آدم هميشگي
  گذشته تو رو تا کجا مي بره ، توي ذهن تو بگو ، چي مي گذره ، چي مي گذره
  باور کن زندگي همين امروزه
  لحظه ي که تکرار نمي شه ، فرصتي که هيچ وقت نداشتي
  شايد تنها شانس تو ، همين امروزه ، همين امروزه

  اگه ثانيه هات مي سوزن تو آتيش گذشته ، تو خودت مقصري
  بار سنگين گذشته رو تا کجا ، با خودت مي بري ، با خودت مي بري

  باور کن زندگي همين امروزه
  لحظه ي که تکرار نمي شه ، فرصتي که هيچ وقت نداشتي
  شايد تنها شانس تو ، همين امروزه ، همين امروزه
  باور کن زندگي همين امروزه
  لحظه ي که تکرار نمي شه ، فرصتي که هيچ وقت نداشتي
  شايد تنها شانس تو ، همين امروزه ، همين امروزه ، همين امروزه

  ЯξΖД †ΦρςĦİ

  5 سال پیش و 2 ماه قبل
 • امروز مي خوام بهت بگم (سیروان) 

اگه هنوز به ياد تو ، چشمامو رو هم مي ذارم
اگه تو حسرتت هنوز ، هز
 • امروز مي خوام بهت بگم (سیروان)

  اگه هنوز به ياد تو ، چشمامو رو هم مي ذارم
  اگه تو حسرتت هنوز ، هزار و يک غصه دارم
  اگه شب ها به عشق تو ، پلک روي پلک نمي ذارم
  مي خوام تو اينو بدوني ، من راه برگشت ندارم
  امروز مي خوام بهت بگم ، کسي نمي رسه به پات
  امروز مي خوام بهت بگم ، هيشکي نيومده به جات

  امروز مي خوام بهت بگم ، کسي نمي رسه به پات
  امروز مي خوام بهت بگم ، هيشکي نيومده به جات

  نمي تونم نشون بدم دلم چه گوشه گير شده
  بيا و اشکامو ببين ، اگر چه خيلي دير شده
  باور اين که بتونم بي تو باشم سخته برام
  نمي شه که دل بکنم ، عشقو بذارم زير پام
  امروز مي خوام بهت بگم ، کسي نمي رسه به پات
  امروز مي خوام بهت بگم ، هيشکي نيومده به جات

  امروز مي خوام بهت بگم ، کسي نمي رسه به پات
  امروز مي خوام بهت بگم ، هيشکي نيومده به جات ، به جات

  امروز مي خوام بهت بگم ، کسي نمي رسه به پات
  امروز مي خوام بهت بگم ، هيشکي نيومده به جات ، به جات
  کاشکي تو چشمام بخوني ، پشيمونم از هر چي بود
  تمام تقصير رو بذار به پاي اين دل حسود

  ادامه... اعضاء گروه
  • شهرام ماهر
  • aref jahani
  • معصومه محمدی
  • هلنا بلبلی
  • آسنا طاهری
  • negar chavosh
  • sara jo0n
  • F.s 1379
  • me &you
  • sougolll ...
  • Arefeh ...
  • حنانه .دت کورد
  • نوید قربانی
  • farzaneh ...
  • taranOm 23
  • zahra ramtin
  کاربران فعال