۞ گروه ملیکا و دوستان ۞

(Melika and friends )

میترا طباطبایی

2 سال پیش و 3 ماه قبل
 • پيش پيش (chomagh) (chomagh)
 • پيش پيش

  • میترا طباطبایی : سلومت باشيييييى اجى جونممممممممم

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ندا علی پور : زنده باشی دخی جاااااااااااااان

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • میترا طباطبایی : خواهششششش اجى جونممممممممم فدات

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  ♡...♡ amil

  3 سال پیش و 6 ماه قبل

  آنقدر دوستت دارم که هر چه بخواهی همان را بخواهم  اگر بروی شادم اگر بمانی شادتر  تو را شادتر میخواهم با من یا بی من  بی من اما اگر باشی کمی ... فقط کمی ... ناشادم  و این همان عشق است عشق همین تفاوت است  همین تفاوت که به مویی بسته است  و چه بهتر که به موی تو بسته باشد  خواستن تو تنها یک مرز دارد  وآن نخواستن توست  و یک مرز دیگر و آن آزادی توست  تو را آزاد میخواهم

  ادامه... اعضاء گروه
  • محمود همتی
  • نوید محمدی
  • علی یوسفی
  • میترا طباطبایی
  • یوسف خوش رو
  • zahra davoodi
  • *خوشگل دختر*
  • smsacc smsacc
  • saeid hz
  • saleht t.n
  • ارامش ...
  • سوگند جوون
  • مدیا ...
  • ابوالفضل دلدار
  • #To_Otiya Zare
  • علیرضا اصغریان
  کاربران فعال