*مهــــربانان وطـــــن*

(PMGB )

فریبا F

6 روز پیش و 9 ساعت قبل
 • #ساده بودیم 
ساده دل می بستیم 
و سخت می شکستیم
قلک های آبی احساس را....

اندوه دلهایمان
تنها ب
 • #ساده بودیم
  ساده دل می بستیم
  و سخت می شکستیم
  قلک های آبی احساس را....

  اندوه دلهایمان
  تنها به شوق لبخندی ساده
  فراموش آبی روزگار بود....

  و چترهای نیاز عشق
  چه صادقانه
  بر حضور عطر خیالات کودکی هایمان
  غرق باران عشق
  بی امان می بارید...

  و چه زود
  بزرگ شدیم....
  و غرق در ظلمت کده ی سکوت
  دلبسته ای شدیم
  بر روزگاری خالی از رویا....

  و افسوس
  یادمان رفت
  که روزگاری
  تنها.....یک کودک ساده بودیم.......

  *مهــــربانان وطـــــن*

 • #
 • #"برای شناختن آدما"
  اینقدر عجله نداشته باش!
  روزگار ذات تک تک آدم ها را به تو نشان میدهد!
  و تو میرنجی از خودت و قضاوت های عجولانه ی زود هنگامت
  یک روز به آدم ها نگاه میکنی آنهایی که فکر میکردی بد هستند
  برایت بزرگترین کارها را کرده اند
  و آنها که دوستشان داشتی و فکر میکردی همیشه
  دستت را برای بلند شدن از زمین میگیرند زمینت زده اند..
  آنقدر محکم که صدای خورد شدن استخوانهایت را با تمام وجودت شنیده ای..!
  آدمها را زود قضاوت نکن..
  روزگار بهترین قاضی است...!

  *مهــــربانان وطـــــن*

 • #میگفتن خدا نه میخوره...
نه میپوشه...نه منزل داره...
کمی بزرگتر که شدیم...
دیدیم اتفاقا خدا
هم خ
 • #میگفتن خدا نه میخوره...
  نه میپوشه...نه منزل داره...
  کمی بزرگتر که شدیم...
  دیدیم اتفاقا خدا
  هم خیلی میخوره!!! هم خوب می پوشه!!!
  هم منزل و مسکن هم داره!!!
  میخـــوره ؛ غـــم بندگانـش را
  مــی پوشــه ؛ گناهانشــون را
  منـــزل و مسکــن داره ، در دل هــــای شکستــه
  *مهــــربانان وطـــــن*

  ادامه... اعضاء گروه
  • ᶳᶤᵐᶤᶰ
  • ostad jjj
  • پویا غلامعلی
  • کیانوش حضرتی
  • Amir moslem zade
  • ساناز پارسا
  • Farid panahi
  • رسول منظم
  • نیلوفر اخشابی
  • سبحان شاهمرادی
  • rozesorkh 93
  • مونا ۱۳۶۱
  • ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • ♥ _queeen_
  • سید اسد
  • هانیه زارعی
  کاربران فعال