پلنگ ها

(Panther )

بدترین حالت ماجرا این است که طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم و تا زمان مرگ ادامه دهیم
خیلی ها اینطور زندگی می کنند
دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند و افتاده اند توی سرازیری عادت!

آنان که عاشقند از خود عشق ساطع مي کنند
با عشق زندگي مي کنند و با عشق نيز نفس مي کشند و با عشق هم میمرند و چون خورشیدی هستند که گرما و نور خود را به همه می تابانند، خواه به گلستان و سبزه زار، خواه به مرداب و کویر
و این تابش چیزی از ارزش آنها نمی کاهد حتی اگر کسی قدرشان را نداند.

آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟
آخرین باری که از بازی با بچه هایتان به همان اندازه ی آنها لذت بردید، کی بود؟
آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟
نگران نباشید دیگران درباره شما چه فکر می کنند.
به این فکر نکنید که آنچه را که دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی، مفید، یا موثر است.
مضحک باشید، عاشق باشید، با شور و حال زندگی کنید.
خودتان باشید.

ادامه... اعضاء گروه
 • رضا احمدی قوام اباد
 • Samaritan1 Samaritan1
 • _ ققنوس مرگ_
 • هانیه کرمی
 • donya hj
 • 【 ↜..ℳάℳάιí..↝ 】
 • mitra jo
 • مونا ۱۳۶۱
 • فرشته عذاب
 • rasam ahad
 • علی رضا
 • parmida afd
 • بابک ...
 • sami //
 • دلارام احتشام
 • ی دختر تنها
کاربران فعال