آرامش خیال

(Theworldofgod )

لـــیلان بانو سنندجـی

1 ساعت و 59 دقیقه قبل

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبار است
همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است

مثل ماه است که در پرده شب الماس است
همچو خورشید که زیبا شدنش تکرار است

گاه در وقت سحر مثل هل چایی صبح
گاه چون لذت شیرینی یک افطار است

زن همان مادر من هست که پابوسی او
صد ثواب است که در سختی ما انصار است

چون درختیست که در زیر پرش آرامم
بهترین منزل دور از گنه و آوارست

زن نشانیست که بر روی زمین آمده است
دیدنش لحظه ی ایمان به خدا,, اقرارست

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبارست
صد ثواب است که در سختی ما انصار است

Asra Manswr

6 ساعت پیش و 56 دقیقه قبل
 • برای داشتن یک زندگی خوب همین دو بیت رباعی خیام کافیست

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به
 • برای داشتن یک زندگی خوب همین دو بیت رباعی خیام کافیست

  تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
  وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

  پرکن قدح باده که معلومم نیست
  کاین دم که فرو برم برارم یانه

  ادامه... اعضاء گروه
  • ภคzเєyєђ :)
  • آصف خوشبخت
  • علی مزین
  • سارا محمدی
  • یاحا (حدیث)
  • mina ..
  • #￶dorsa #
  • . ⛄Îςý⛄
  • دنیا تهرانی
  • __ Strong ___
  • ✿↝.. عاطفه ..↜✿ .
  • Hosein kermaniyan
  • گرگ درنده ...
  • said salary
  • نازى پاشازاده
  • رُژآن :|
  کاربران فعال