قلب♡سبز

(m1370110 )
 • #قرآن_زندگی 

#هدهد در زمان حضرت سلیمان باعث اسلام آوردن امتی شد

#مورچه  مسیر یک لشکر رو تغیی
 • #قرآن_زندگی

  #هدهد در زمان حضرت سلیمان باعث اسلام آوردن امتی شد

  #مورچه مسیر یک لشکر رو تغییر داد

  #کلاغ نحوه دفن میت را به بشر نشان داد

  #نهنگ پیامبر خدا را در شکم خود حفظ و نگهداری کرد

  #پرنده_ابابیل از خراب شدن خانه خدا جلوگیری کرد و یه لشکر رو شکست داد

  وقتی خدا بخواهد در زندگی ما عمل کند، غیرممکن بودن معنای خود را از دست می دهد.

  کافیست به او اعتماد کنیم .

 • از هر دست بدی،
از همون دست میگیری.
ﻣﮕﺮ میشود ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ
ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ
ﻣﮕﺮ میشود ﭼﺸﻤﯽ ﺭﺍ ﮔ
 • از هر دست بدی،
  از همون دست میگیری.
  ﻣﮕﺮ میشود ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ
  ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ
  ﻣﮕﺮ میشود ﭼﺸﻤﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﮐﻨﯽ
  ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ
  ﻣﮕﺮ میشود ﺫﻫﻨﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻨﯽ
  ﻭ ﺫﻫﻨﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟

 • زنها میتوانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند، آواز بخوانند!
غذای دلخواهت را تدارک ببینند،
کودکانه با بچ
 • زنها میتوانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند، آواز بخوانند!
  غذای دلخواهت را تدارک ببینند،
  کودکانه با بچه ها بازی کنند؛
  زن ها میتوانند با قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند...
  ببخشند و بخندند!
  تو از طرز آرایش موهایش یا رنگ لب هایش،
  لباسش یا حتی حرف هایش هرگز نمیتوانی حدس بزنی زنی
  که روبرویت ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است...
  زن بودن کار ساده ای نیست!

  #خسرو_شکیبایی

  ادامه... اعضاء گروه
  • بمان بنای ماندگار ایرانیان
  • همایون   
  • لیندا  
  • عرفان نجفی
  • Zahra H
  • یوسف ش
  • farid 123
  • garshid inanloo
  • بیمارستان سلول درمانی رویان
  • افسون خدادادی
  • Mr. Silent
  • نوشین حیدری
  • آغلایان اورگیم
  • علی اماموردی
  • نیکتا شادی
  • شهرام ماهر
  کاربران فعال