قلب♡سبز

(m1370110 )

دل نوشته

2 هفته پیش و 4 روز قبل

تو که نیستی...
انگار صدایم میکنی
کلافه میشوم، از سر و کولِ خانه بالا میروم، فکر میکنم یک جایی همین اطراف قایم شده ای و سر به سرم میگذاری...
بعد هم خسته میشوم و گیج و گنگ، همه چیز را بهم میزنم...
میفهمم که نیستی و از قبل هم نبوده ای
حتی یادت سرمیگرداند مرا...

ادامه... اعضاء گروه
 • عبدالله عبداللهی
 • بمان بنای ماندگار ایرانیان
 • همایون   
 • لیندا  
 • عرفان نجفی
 • Zahra H
 • یوسف ش
 • farid 123
 • garshid inanloo
 • بیمارستان سلول درمانی رویان
 • افسون خدادادی
 • Mr. Silent
 • نوشین حیدری
 • آغلایان اورگیم
 • علی اماموردی
 • نیکتا شادی
کاربران فعال