بهترینها

(mardaniran )
 • #ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺪ
 • #ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﭼﮑﻤﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﺶ ﯾﺎ ﺳﺒﯿﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﻻﻏﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺹ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺩ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  اگر هر کسی هر کاری میکند که حقوق دیگران را ضایع نمیکند به ما ربطی ندارد
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ....

  بیاموزیم ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ از ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺠﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ سایرین ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﯿﻢ؛ چه آقا باشه چه خانم. این یعنی تبادل آرامش.
  **بهترینها**

  • بابک ... : نامت✅رفتارهایی ک تو چهارچوب خونه انجام میدی وبله ولی رفتارهای اجتماعی خیر مثل اینه ک بگی من دوس دارم با شورتک ببام بیرون ب کسی ربطی نداره ...

   3 هفته پیش, 1 روز

  • بابک ... : رفتارهایی ک تو چهارچوب جامعه اتفاق می افته ب همه ربط داره طرز پوششت تو جانعه ب همه ربط داره تو کز مهنت دیگران بی غمی نشاید ک نامد نهند ادمی

   3 هفته پیش, 1 روز

  فریبا F

  3 هفته پیش و 6 روز قبل
 • **بهترینها**
 • **بهترینها**

  • محمد رضا ی : برا این که اونا در انتخابات شون هم دقت می کنند و به یه بشقاب . را ی نمی فروشند و به چند ساعت اضافه کار همکار شون را به ناحق به مدیران نمی فروشند و حضرات زیرآب هم را برای این که به مناصب برسند ( البته آن هم با وجود بی لیا

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • REZA M : متاسفانه عین واقعیته

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  ادامه... اعضاء گروه
  • ali vtnprs
  • sajad b
  • مجید محمدی
  • میثم ♥ ....
  • Alireza Naderi
  • حمید نیکخو
  • sahar88 88
  • Refigh Refigh
  • بابک شکراللهی
  • مهدی صالحی
  • ساناز پارسا
  • علیرضا بینایی
  • Behzad nosrati
  • آمنه آقایی
  • حسین صداقت
  • کتایون ترحمی
  کاربران فعال