بهترینها

(mardaniran )

بیمارستان سلول درمانی رویان

2 ماه پیش و 3 هفته قبل

برای ساختن اولین بیمارستان سلولی کشور به کلیک های شما نیازمندیم. دست های خدا باش..... برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت .... خنثی نباش ! بی تفاوت نباش ! اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی، سکوت نکن .... اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن... معجزه زندگی دیگران باش! این قانون کائنات است معجزه زندگی دیگران که باشی ، بی شک کس دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود. امروز تو هم برای نهادن آجری بر آجر های بیمارستانی که کودکان میهنت در انتظار آنند، کمکی باش. کمک های نقدی خود را به حساب شماره 999 بانک شهر واریز نمایید. واریز به کارت 2383-9000-0610-5047 تلفن: 23562108rnrnrnموسسه خیرین پژوهش سلامت رویان

 • #اگر گره ی زندگیت خسته ت کرد و افتادی به نفس نفس
اگر موندی میون یه درموندگی عجیب و پرسیدی از خودت:
 • #اگر گره ی زندگیت خسته ت کرد و افتادی به نفس نفس
  اگر موندی میون یه درموندگی عجیب و پرسیدی از خودت: از کجا خوردم که اینجوری زخمی شدم؟
  برگرد خونه… خونه… خونه…
  دستانِ مادرت محل سجده است به فتوای تمام مراجع ! اذان به افق مادر است این حوالی
  اگر اول وقت اجابتش نکردی، قضایش را بجا بیاور
  ببین دل و جان مادرت از وجودت خراشیده نیست؟
  **بهترینها**

  ادامه... اعضاء گروه
  • حسام الدین شفیعیان
  • Behzad nosrati
  • آمنه آقایی
  • حسین صداقت
  • کتایون ترحمی
  • تنهاترین دختر.... زهرا
  • تارا جباری
  • مرسده مهدوی
  • بیمارستان سلول درمانی رویان
  • مسعود سهرابی
  • Arezoo AAAAA
  • حنانه کهن
  • salar yt
  • tamana23 amiry
  • فرناز عیاری
  • سوال سوال دار
  کاربران فعال