بهترینها

(mardaniran )

وحید Vahid

3 ماه پیش و 2 هفته قبل

از آدم هایے کھ حـافظـھ ضعـیفـے در بھ خاطـــر سپـردن مہـربانـے هاے اطـرافیـانشـان دارند،
فـاصلـھ بگیـریـد!
چـون آن ها
بـزرگ تریـن تـخصـص شان این است
کھ شمـا را از خـوب بـودنتـان
پشـیمـان کننـد !

#نسرين_بہجتے

ادامه... اعضاء گروه
 • حسام الدین شفیعیان
 • Behzad nosrati
 • آمنه آقایی
 • حسین صداقت
 • کتایون ترحمی
 • تنهاترین دختر.... زهرا
 • تارا جباری
 • مرسده مهدوی
 • بیمارستان سلول درمانی رویان
 • مسعود سهرابی
 • Arezoo AAAAA
 • حنانه کهن
 • salar yt
 • tamana23 amiry
 • فرناز عیاری
 • سوال سوال دار
کاربران فعال