بهترینها

(mardaniran )

وحید Vahid

4 ماه پیش و 3 هفته قبل

به تلخندهای شنبه می مانی rnهرگاه تلخِ تلخ چایت را می نوشی rnبی هیچ نگاه rnاز کنار میز بلند می شوی... rnانگار عطرِ نفسهایت rnدر من می خشکد rnمن می مانم وrnحضور سوالی در ذهن rnآیا صبحی دیگر rnدرکنارم می ماند؟!rnrnrn#مریم_پورقلی

ادامه... اعضاء گروه
 • حسام الدین شفیعیان
 • Behzad nosrati
 • آمنه آقایی
 • حسین صداقت
 • کتایون ترحمی
 • تنهاترین دختر.... زهرا
 • تارا جباری
 • مرسده مهدوی
 • بیمارستان سلول درمانی رویان
 • مسعود سهرابی
 • Arezoo AAAAA
 • حنانه کهن
 • salar yt
 • tamana23 amiry
 • فرناز عیاری
 • سوال سوال دار
کاربران فعال