فــــقــــــط خنــــــــــده

(maya )

محسن زارعی

9 ساعت پیش و 32 دقیقه قبل

ﺩﯾﺸﺐ دختره ﺭﻓﺘه ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺎک رو ﭘﺮﮐﺮﺩه
ﮔﻔت: ﭼﻘﺪﺭﺷﺪ؟

ﻳﺎﺭﻭ ﮔﻔﺖ : ﺩﻭﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺁﺭﻭﻡ ﮔﻔت : چی شده عاشقم شدی میخوای ازم کم پول بگیری

ﻳﺎﺭﻭ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ خانم! ﮔﺎﺯﻭﻳﻴﻞ ﺯﺩﯼ !!

ادامه... اعضاء گروه
 • .MAHDIS .
 • yaghob rahmati
 • mahya arad
 • samane s.i
 • asra tt
 • سیمین ...
 • - forever -
 • شهرام ماهر
 • Niki Javadi
 • مهتاب محمدی
 • نیلگون ممم
 • السا مهمدی
 • مهرناز .......
 • سامان سرزنده
 • mehrak salimi
کاربران فعال