شفتالو

(shaf_taloo )
 • (gol) (gol)
  • Mahshid A : خیلی ممنونم. چشم حتمن داداش

   4 ماه پیش, 1 هفته

  • وحید Vahid : موفق باشی هرجا هستی وقت کردی سر بزن خواهری⚘

   4 ماه پیش, 1 هفته

  • Mahshid A : سلام اقا وحید. ممنون. والا درگیر درس و دانشگاه. زیاد نتونستم بیام اینجا

   4 ماه پیش, 1 هفته

  ═हई╬ danyal ➻╬ईह

  11 ماه پیش, 1 هفته

  فقر چیست ؟؟
  (لطفا بخونید و واسه دیگران هم بفرستید)

  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ دوتا ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ.
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
  استفاده لوازم آرایشی برای یک دختر از نخ دندانش زودتر تمام بشه
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ.
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ.
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ.
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺟﺮأﺕ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ”ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ”..
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﻭﺭﺯﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﮐﻤﮏ
  ﺑﮕﯿﺮﯼ.
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ.
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ.
  ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ.

  فقر واقعی نداشتن فرهنگه ...
  ادامه پست...

  ═हई╬ danyal ➻╬ईह

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  *تكان دهنده است لطفاً ١٠٠٪ بخونيد*
  *تاجیکستان* روی پول جدیدش عکس فردوسی و ابن سینا روگذاشته،
  اما *ایران* عکس قدس و کعبه گذاشته.
  *آلمان* رو پست مرکزیش عکس داریوش گذاشته
  اما *ایران* واژه هاى عربی نوشته.
  *آمریکا* تو دادگاه هایش عکس کورش زده،
  *ایران* عکس عربی زده.
  *سازمان ملل* منشور کورش زده،
  *ایران* رساله عربی زده.
  *روسیه* تو ورزشگاهاش عکس رستم زده
  *ایران* اسم قهرمانان عربی زده.
  *یونان* یک کتاب تاریخ داره مخصوص ایران که همه تو مدرسه خوندنش،
  *ایران* کتاب تاریخش مخصوص عرباست.
  *افسوس و صد افسوس!!!!*
  از *سلطان ظالمی* پرسیدند:
  چه می خوری؟ گفت:گوشت ملت.
  گفتند چه مینوشی؟ گفت:خون ملت.
  گفتند چه میپوشی؟ گفت:پوست ملت.
  گفتند اینها را از کجا می اوری؟
  گفت: *از جهل ملت*
  گفتند چگونه این جهل را نگاهداری می کنی؟
  گفت: در جعبه ای طلایی به نام
  *"مقدسات"*
  گفتند از این جعبه چگونه محافظت
  میکنی؟
  گفت: *بوسیله خرافات!!!*
  *دینی* که با خوردن آب در ملأ عام
  به خطر بیفته، ولی خوردن حق مردم
  تکونش نده، *دین نیست* توهمی است برای *عوام* و نعمتی است برای *خواص*
  ﻧﺰﺩﯾﮏ *٣٨ ﺳﺎﻟﻪ* ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ ادامه پست...

  • Mahshid A : خواهش میکتم. نه بنظرم توهینی نبودش چیزی که دیده میشه گفتین اونی که حقیقته و هنه ازش فرارین

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ═हई╬ danyal ➻╬ईह : سلامت باشین مهشید خانم ولی یکی از دوستان معترض بود که به مقدسات توهین کردم در حالی که فقط شرایط را گفتم و هیچ توهینی در متن نبود و کاملا به اسلام و مسلمان بودنم مطمن هستم ولی به مذهب اطمینان ندارم چون مذهب مثل فرگه گرا

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • Mahshid A : متنتون فوق العاده بود. غالی و جلی تفکر داشت ممنونم

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ═हई╬ danyal ➻╬ईह

  1 سال و 2 ماه قبل

  به تو گفته بودم حواست به تنهایی ام باشد...گفته بودم من آدم توضیح دادن و توضیح خواستن نیستم...گفته بودم اهل پاورقی نیستم...گفته بودم اگر روزی برای اینکه به دیدنم بیایی این پا و آن پا کردی از راهِ نیامده برگرد...گفته بودم حالا که چشمان راز آلودت برملا شدند حالا که بی گدار به آب زدی مراقب باش بی هوا دستم را رها نکنی که در طوفان نبودن ات غرق شوم...
  کمی قبل تر هم گفته بودم عشق را در سیمای بی سرخاب سفیدآب ات جستجو کردم...گفته بودم که تو مانند سایه ی شاخه ی درخت بید که باد روی دیوار تکانش می دهد...مانند ابری که شبانه چهره ی ماه را سایه روشن میکند...مانند بارانی که به پنجره ی قفل شده ی اتاق خواب میکوبد...مانند تمام این هایی، همان قدر واقعی همان اندازه دست نیافتنی...
  گفته بودم احساس چشمانم به برجستگی اندام ات، احساس آغوشم به گرمای تن ات، احساس لب هایم در هنگام برخورد به موهای روی پیشانی ات ارضای کاذب نیست...
  تو را برای دو کلام حرف ناحساب میخواستم برای پرسه های بی مقصد برای اینکه بنشینی آنسوی زیلویی که رو به دریا پهن کرده ایم تا باد دفترِ شعرم را به آب نبرد...
  حالا تقلا میکنی برای فاصله گرفتن...حالا مانند دروغگویی زبردست طرز نگاهت را انکار میکنی...آرام تر جانم...از نفس افتادی...خودم میروم بدون هیچ حرفی بدون هیچ سوالی...
  میروم اما به تو گفته بودم تمام این ها
  ادامه پست...

  ═हई╬ danyal ➻╬ईह

  1 سال و 5 ماه قبل

  آقایان و خانم ها یه سوال؟؟؟؟
  تو محرم،
  آشپز مفتی آشپزی می کنه
  آبدارچی هیئت مفتی چایی می ریزه
  تکیه و حسینیه مفتی جارو کشی و نظافت میشه
  سیم کش برای کارهای برقی مفتی کار می کنه برا امام حسین
  و و و ...
  اما چرا در همین محرم، ملاها و روضه خوانها و مداح ها پول می گیرند؟
  مگه برا امام حسین نمی خونند
  مگر خودشون نمی گن اجرت با امام حسین؟
  التماس تفکر

  ادامه... اعضاء گروه
  • امین امین زاده
  • بیمارستان سلول درمانی رویان
  • هانیه زارعی
  • آريا 02115 اسانس دودورو دودو
  • mehdi hooshmandi
  • ∅.......... ..........
  • kashbefahmi ...
  • taraneh jooon
  • محمدرضا سابقی
  • عسل بابا یکی یدونه
  • اينفو سلامت
  • الیاس ناصری
  • zahra sh
  • sab er
  • delaram ramezani
  • zoha joon
  کاربران فعال