پرنسس کوچولوی بی اعصاب:/

(solitary )

SΛЯΛ Eтı

3 هفته پیش و 4 روز قبل

‌ ‌ ‌‌‌ ‌
با خونسردی گفتم برایم مهم نیست!!!
رفت که رفت …
نماند که نماند...
نشد که نشد …
من اهل التماس نیستم...
من فراموشش می کنم …
اصلا طوری فراموش می کنم انگار از اول نیامده بود …
من گفتم و تمام آنهایی که شنیدند
باورشان شد
اما قلبم ، در تمام مدت طوری می تپید که انگار دارم دروغ می گویم!
نمیدانم تکلیفم با قلبی...
که نمی خواهد رفتن تو …
و حرف های مرا باور کند چیست …!!!

 • مدام با خودت تکرار کن
 • مدام با خودت تکرار کن "تو هیچکیو نداری که حواسش بت باشه"
  بعدشم محکم به خودت تکیه کن
  شبم خودتو بغل کن بخاب
  شب بخیر

  • SΛЯΛ Eтı : هست ولی اکثرا حوصلمو نداره

   4 هفته پیش, 1 روز

  • Moon Kabiri : پس قلبت قرص باشه که تنها نیستی

   4 هفته پیش, 1 روز

  • SΛЯΛ Eтı : میدونم:(

   4 هفته پیش, 1 روز

  تو گوشم یه زن لر آهنگی غمگین زمزمه میکنه
  تو قلبم یه زن کرد داره مویه میکنه و صورتشو با دست میخراشه
  تو چشمم یه دختر ترک موهای مشکیشو کوتاه میکنه
  روی زبانم یه دختر عرب غمگین‌ترین شعرها رو میخونه
  تو گلوم یه دختر فارس سکوت کرده
  تو مغزم دختر که از درون مرده است ..

  • ترمه . : (gol) (gol) (gol)

   4 هفته پیش, 1 روز

  مدیران گروه
  ادامه... اعضاء گروه
  • سهیل صفا
  • علی آقا O__o
  • SΛЯΛ Eтı
  کاربران فعال