بانوی تک

(tak-banoo )

وحیدرضا فرشاد

3 سال پیش و 5 ماه قبل

راز خوب زیستن
اگر از کسی انتظاری نداشته باشیم ،
هیچ گاه نا امید نمی شویم ...

 • * avat * : روزی مردی از خدا دو چیز خواست ؛یک پروانه و یک گل...اماچیزی که خدا در عوض به اوبخشیدیک کاکتوس و یک کرم بود؛مرد غمگین شد.باخود اندیشید:خدا بندگان زیادی داردبایدبه همه ی آنها توجه کندوتصمیم گرفت دراین

  3 سال پیش و 5 ماه قبل

مدیران گروه
ادامه... اعضاء گروه
 • سینا پیروتی
 • مستر توریست
 • هاکان ----------
 • El Che
 • ///////// /////////////
 • amin unesy unesy
 • علی نعمتی
 • ..... .....
 • وحیدرضا فرشاد
 • محمد یگانه
 • mohadese goodarzi
 • sohil sohil
 • ATABACK KHALILI
 • r g
 • طاهر شهبازی
 • Mahnaz_20 rad
کاربران فعال