@شیعه آنلاینShia-Online@

(yahosein... )

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

كافى، ج 3، ص 269، ح 10.
امام صادق عليه السلام :
هرگاه بنده اى به نماز بايستد و آن را سبُك به جا آورد، خداوند به فرشتگانش مى گويد: به بنده ام نمى نگريد؟ گويا برآوردن حاجت هايش را به دست كسى جز من مى داند؟ آيا او نمى داند تأمين نيازهايش به دست من است؟

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

ثواب الأعمال، ص 42.
امام صادق عليه السلام :
نماز شب، انسان را خوش سيما، خوش اخلاق و خوش بو و روزى را زياد مى كند؛ [و زمينه ]پرداخت بدهى را فراهم مى نمايد؛ غم و اندوه را از بين مى برد و چشم را نورانى مى كند.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

بحار الأنوار، ج 82، ص198.
امام صادق عليه السلام :
كسى كه دوست دارد بداند نمازش قبول شده يا نه؟ بايد ببيند آيا نمازش او را از زشتى ها و ناپاكى ها، دور كرده است يا خير؟ به همان اندازه كه دور كرده، قبول شده است.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

كافى، ج 2، ص 103، ح 2.
امام صادق عليه السلام :
هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند، بهشت را براى او واجب مى گرداند: انفاق در تنگدستى، گشاده رويى با همگان و رفتار منصفانه.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

الإحتجاج، ج 2، ص 223.
امام صادق عليه السلام :
خداوند، از چيزى نهى نكرد، جز اين كه مى داند، بنده، توان ترك آن را دارد و به چيزى امر نكرد، جز اين كه مى داند، بنده، توان انجام آن را دارد؛ زيرا جُور و سرگرمى و ستم و تكليف كردن بندگان به آنچه توانش را ندارند، از صفات خداوند نيستند.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

بحار الأنوار، ج 71، ص 383، ح 18.
امام صادق عليه السلام :
در تفسير آيه «پروردگارا! در دنيا و آخرت، به ما نيكى عطا فرما»: نيكى در آخرت، خشنودى خدا و بهشت است و در دنيا، وسعت در روزى و (وسايل) زندگى و خوش اخلاقى است.

ادامه... اعضاء گروه
 • fatima fateh
 • مرتضی طاهری
 • ارمان ....
 • سید رضا طباطبایی
 • darya ir
 • ☆♥☆ Roh ☆♥☆ .....
 • نیلوفر آقایی
 • Ahmad montazeri
 • sara sadeghi
 • biti hh
 • faramarz a2018
 • taha ff
 • parniyaan ol
 • .... ....
 • * رهگذر
 • محمدرضا بهروز
کاربران فعال