@شیعه آنلاینShia-Online@

(yahosein... )

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

بحار الأنوار، ج 7، ص 285، ح 3.
امام صادق عليه السلام :
روز قيامت، زن زيبايى را كه به خاطر زيبايى اش به گناه افتاده، مى آورند. مى گويد: پروردگارا! مرا زيبا آفريدى و به همين خاطر، اين بر سرم آمد. آن گاه، مريم عليها السلام را مى آورند و مى گويند: آيا تو زيباترى يا او؟ ما به او هم زيبايى داديم؛ امّا به گناه نيفتاد. همچنين مرد زيبايى را كه به خاطر زيبايى اش به گناه افتاده، مى آورند. مى گويد: پروردگارا! مرا زيبا آفريدى و به خاطر آن، اين بر سرم آمد. آن گاه، يوسف عليه السلام را مى آورند و به آن مرد مى گويند: تو زيباترى يا او؟ ما به او هم زيبايى داديم؛ امّا به گناه نيفتاد. همچنين شخص گرفتارى را كه به خاطر گرفتارى اش به گناه افتاده، مى آورند. مى گويد: پروردگارا! مرا به گرفتارى هاى سخت، مبتلا كردى و به همين خاطر، اين بر سرم آمد. آن گاه، ايّوب عليه السلام را مى آورند و مى گويند: آيا گرفتارى تو سخت تر بود يا گرفتارى او؟ ما، او را هم به گرفتارى ها مبتلا كرديم؛ امّا به گناه نيفتاد.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

قصص الأنبياء، ص 198، ح 245.
امام صادق عليه السلام :
لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم! از بى حوصلگى و بد اخلاقى و بى تابى دورى كن كه هيچ دوستى، تحمّل اين خصلت ها را ندارد. در كارهايت آرام و بردبار، در تحمّل زحمات برادران، صبور و با همه مردم، خوش اخلاق باش.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

بحار الأنوار، ج 7، ص 249، ح 6.
امام صادق عليه السلام :
در پاسخ به سؤال از معناى آيه «و در روز قيامت، ترازوهاى عدل را مى نهيم و هيچ كس در چيزى ستم نمى بيند» فرمودند: مقصود از اين ترازوها، پيامبران و اوصياى آنها هستند.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

بحار الأنوار، ج 78، ص 229، ح 11.
امام صادق عليه السلام :
در ميان مردم، از سه كس، دورى كن: خيانتكار، ستمكار و سخن چين؛ زيرا كسى كه به خاطر تو [به ديگرى] خيانت كند، به خود تو نيز خيانت مى كند و كسى كه به خاطر تو [به ديگرى] ستم كند، به خود تو نيز ستم مى كند و كسى كه براى تو سخن چينى كند، بر ضدّ تو نيز سخن چينى خواهد كرد.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

بحار الأنوار، ج 60، ص 299، ح 5.
امام صادق عليه السلام :
در پاسخ به اين سؤالِ عبد اللّه بن سنان كه: فرشتگان بهترند يا آدميان؟ فرمودند: امير المؤمنين على ابن ابى طالب عليه السلام فرموده است: خداوند در فرشتگان، عقل تنها نهاده است، بدون خواهش نفسانى و در حيوانات، ميل و خواهش نهاده است و عقل ننهاده، و در بنى آدم، هر دو را نهاده است. آن كس كه عقلش بر خواهشش چيره آيد، از فرشتگان برتر است و هر كس خواهشش بر عقلش غالب گردد، از حيوانات، پايين تر است.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

بحار الأنوار، ج 18، ص 404، ح 108.
امام صادق عليه السلام :
شبى كه پيامبر صلي الله عليه و آله به معراج برده شد، وقت نماز رسيد. پس جبرئيل، اذان و اقامه گفت و سپس عرض كرد: اى محمّد! [براى امامت نمازْ] پيش برو. پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: تو پيش برو، اى جبرئيل! جبرئيل گفت: از آن زمان كه به ما دستور داده شد بر آدمْ سجده كنيم، خود را بر آدميان، مقدّم نمى داريم.

فاطمه ر.ض.

2 هفته پیش و 5 روز قبل

علل الشرايع، ص 476، ح 2.
امام صادق عليه السلام :
در پاسخ به سؤال مُفَضَّل از علّت تحريم شراب فرمودند: خداوند، شراب را به علت تأثير بد و فسادى كه به وجود مى آورد حرام كرد؛ زيرا شراب خوار دچار رَعْشه مى شود، نورانيت دلش از بين مى رود، مردانگى و مروّت را از دست مى دهد، بر ارتكاب كارهاى حرام و خونريزى و زنا، گستاخ و بى پروا مى شود و در حال مستى و بى عقلى، هيچ بعيد نيست كه به محارم خود نيز تجاوز كند. شراب، براى شراب خوار، جز شرّ و بدى به همراه ندارد.

ادامه... اعضاء گروه
 • fatima fateh
 • مرتضی طاهری
 • ارمان ....
 • سید رضا طباطبایی
 • darya ir
 • ☆♥☆ Roh ☆♥☆ .....
 • نیلوفر آقایی
 • Ahmad montazeri
 • sara sadeghi
 • biti hh
 • faramarz a2018
 • taha ff
 • parniyaan ol
 • .... ....
 • * رهگذر
 • محمدرضا بهروز
کاربران فعال