@شیعه آنلاینShia-Online@

(yahosein... )

فاطمه ر.ض.

5 روز پیش و 19 ساعت قبل

كافى، ج 2، ص 447، ح 1.
امام صادق عليه السلام :
گناهانى كه نعمت ها را دگرگون مى كند، زورگويى و سركشى است و گناهانى كه پشيمانى به بار مى آورد، آدم كشى است، و گناهانى كه انتقام و كيفرها را فرود مى آورد، ستم است و گناهانى كه پرده ها را مى درد (و آبرو و حيثيت ها را مى برد)، شراب خوارى است و گناهانى كه جلوى روزى را مى گيرد، زناست و گناهانى كه مرگ را شتاب مى بخشد، قطع رحم است و گناهانى كه مانع استجابت دعا مى شود و فضا را تيره و تار مى كند، آزردن پدر و مادر است.

فاطمه ر.ض.

5 روز پیش و 19 ساعت قبل

بحار الأنوار، ج 61، ص 145، ح 21.
امام صادق عليه السلام :
احدى نيست مگر اين كه با او فرشته اى و شيطانى است. هرگاه خوشحال شد، فرشته به او نزديك شده است و هرگاه اندوهگين شد، از نزديك شدن شيطان به اوست.

فاطمه ر.ض.

5 روز پیش و 19 ساعت قبل

امالى مفيد، ص 137، ح 6.
امام صادق عليه السلام :
بدانيد كه خداوند از انسان هايى كه دائما رنگ عوض مى كنند، نفرت دارد، پس از حقّ و اهل او جدا نشويد؛ چرا كه هر كس به باطل و اهل آن بپيوندد، نابود مى شود و دنيا را هم از دست مى دهد.

فاطمه ر.ض.

5 روز پیش و 19 ساعت قبل

كافى، ج 4، ص 61، ح 3.
امام صادق عليه السلام :
به امام صادق عليه السلام كه داشت شِكر صدقه مى داد، عرض شد: آيا شِكر صدقه مى دهيد؟ فرمودند: آرى. شكر را از هر چيز ديگرى بيشتر دوست مى دارم، از اين رو، خوش دارم آنچه را بيشتر دوست دارم، صدقه بدهم.

فاطمه ر.ض.

5 روز پیش و 19 ساعت قبل

كافى، ج 4، ص 8، ح 1.
امام صادق عليه السلام :
هوا كه تاريك مى شد و پاسى از شب مى گذشت، امام صادق عليه السلام انبانى پر از نان و گوشت، و دِرهم بر مى داشتند و آن را بر دوش خود مى نهادند و براى نيازمندان مدينه مى بردند و در ميانشان تقسيم مى كردند و آنها او را نمى شناختند. وقتى حضرت عليه السلام در گذشتند، ديگر از آن كمك ها خبرى نشد. در نتيجه فهميدند كه آن مرد، امام صادق عليه السلام بوده است.

فاطمه ر.ض.

5 روز پیش و 19 ساعت قبل

بحار الأنوار، ج 74، ص 79، ح 78.
امام صادق عليه السلام :
اَبى ولاّد مى گويد: معناى آيه «به پدر و مادرتان نيكى كنيد» را از امام صادق عليه السلام پرسيدم، فرمودند: نيكى به پدر و مادر اين است كه رفتارت را با آنها نيكو كنى و مجبورشان نكنى تا چيزى كه نياز دارند از تو بخواهند (يعنى قبل از درخواست آنان، نيازشان را برطرف كنى).

فاطمه ر.ض.

5 روز پیش و 19 ساعت قبل

قرب الاسناد، ص 82، ح 270.
امام صادق عليه السلام :
از امام صادق عليه السلام درباره زينت هايى كه زن مى تواند آنها را در بين نامحرمان آشكار نمايد، سؤال شد. فرمودند: تنها گردى صورت و از مچ دست ها به پايين.

ادامه... اعضاء گروه
 • fatima fateh
 • مرتضی طاهری
 • ارمان ....
 • سید رضا طباطبایی
 • darya ir
 • ☆♥☆ Roh ☆♥☆ .....
 • نیلوفر آقایی
 • Ahmad montazeri
 • sara sadeghi
 • biti hh
 • faramarz a2018
 • taha ff
 • parniyaan ol
 • .... ....
 • * رهگذر
 • محمدرضا بهروز
کاربران فعال