@شیعه آنلاینShia-Online@

(yahosein... )

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 4 ساعت قبل

ميزان الحكمه ح 8098 ص 233 به نقل از كافى ج 4 ص 21 ح 7
مفضل بن قيس مشكل مالى خود را براى امام صادق عليه السلام شرح داد. حضرت فرمود:
اى كنيز آن هميان را بياور. پس فرمود: اين چهارصد دينار است كه ابوجعفر (منصور دوانيقى) به من پيشكش كرده است، بردار و با آن به زندگى خود گشايشى بده. مفضل مى گويد عرض كردم: فدايت شوم به خدا مقصودم اين نبود بلكه دوست داشتم تا به درگاه خداوند برايم دعا كنيد. مفضل مى گويد: حضرت فرمود: اين كار را خواهم كرد. اما مبادا مشكلات و گرفتارى هاى خود را به مردم بگويى كه نزد آنها بى مقدار مى شوى.

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 4 ساعت قبل

ثواب الاعمال ص 547
امـام صـادق عليه السلام فرمـود:
هركس چيزى را نقل كند و قصدش ظاهر ساختن عيب و بدى و ريختن آبروى مؤمنى باشد و بخواهد او را از ديده هاى مردم بيندازد و در انظار، سبك و بى ارزش كند، خداوند متعال او را از دوستى خود خارج و در دوستى شيطان وارد مى كند.

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 4 ساعت قبل

ميزان الحكمه ص 3704 ح 12710 به نقل از تحف العقول ص 237
امام صادق عليه السلام
در پاسخ به ابوبصير از آيه «خود و خانواده خود را از آتش ... نگه داريد»، پرسيد چگونه خانواده را بايد از آتش نگه داشت؟ فرمود: آنها رابه انجام آن چه خدا فرمان داده است فرمان دهى و از آن چه خدا منعشان فرموده است، منع كنى. اگر از تو اطاعت كردند آنان را از آتش حفظ كرده اى و اگر نافرمانيت كردند تو وظيفه ات را انجام داده اى.

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 5 ساعت قبل

امالى شيخ مفيد، مجلس سوم ح 2 ص 32 و 33
امام صادق عليه السلام فرمود:
رسول خدا در سفرى از مركب خود پياده شد و پنج مرتبه به سجده افتاد، چون سوار مركب شد يكى از يارانش عرض كرد: ما كارى از شما ديديم كه تاكنون چنان نكرده بوديد؟! فرمود: آرى جبرئيل عليه السلام نزد من آمد و مرا بشارت داد كه على عليه السلام اهل بهشت است. من بشكرانه اين نعمت به پيشگاه خدا سجده آوردم، چون سر برداشتم گفت فاطمه هم اهل بهشت است. من بشكرانه آن نيز سجده آوردم. چون سر برداشتم گفت: حسن و حسين دو سرور جوانان بهشتى اند. بازهم بشكرانه آن سجده كردم. چون سر برداشتم گفت هركس هم كه ايشان را دوست بدارد نيز اهل بهشت است. من بشكرانه آن سجده كردم. چون سر برداشتم، گفت هركس هم كه دوستِ دوستان ايشان باشد، اهل بهشت است و من بشكرانه آن نيز سجده كردم.

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 5 ساعت قبل

امالى مفيد، مجلس دوم ح 9 ص 31
سيف تمّار گويد از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود:
هيچگاه دست از دعا بر نداريد، كه شما به هيچ وسيله اى بمانند آن به درگاه خدا نزديكى پيدا نمى كنيد، و هيچ گاه درخواست حاجتى را بخاطر كوچك بودنش رها نكنيد، چرا كه اختياردار حاجات ناچيز همان اختياردار حوائج بزرگ است.

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 5 ساعت قبل

امالى مفيد، مجلس سوم ح 7 ص 36
امـام صـادق عليه السلام فرمـود:
چون گناه بنده (مؤمنى) فراوان شود و عمل صالحى نداشته باشد كه جبران آن گناهان كند، خـداوند او را به غـم و انـدوه گرفتار مى سازد تا گناهانش را پاك كند.

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 5 ساعت قبل

بحارالأنوار ج 67 ص 351 ح54
امام صادق عليه السلام در وصف مؤمنان كامل مى فرمايد:
آنان كسانى اند كه در روزگار سختى وآسايش به برادران خود نيكى مى كنند، در تنگدستى ديگران را بر خود ترجيح مى دهند و خداوند در وصف ايشان فرموده است «و از خود گذشتگى مى كنند، در حالى كه خود بشدّت به آن نياز دارند.»

ادامه... اعضاء گروه
 • زندگی زیباست
 • قناة شــباب حزبة
 • سمانه یوسفی
 • منصور حبیبی
 • Mostafa zohdi
 • آتش به اختیار گروه یاوران منجی
 • mahsa
 • hamid davoodi
 • سید هادی اقدمی
 • narges ahmadi
 • حسام الدین شفیعیان
 • Mahtab dar Sahel
 • عبدالله عبداللهی
 • RōNIN K
 • Javad khodaei
 • زندگی زیباست
کاربران فعال