@شیعه آنلاینShia-Online@

(yahosein... )

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

الكافي : 5/261/7 .
امام صادق عليه السلام :
كشاورزان گنجهاى مردمند ، بذر پاكيزه اى را مى كارند كه خداوند عز و جل آن را برآورده است . مقام آنان در روز قيامت از همگان بهتر و قرب و منزلتشان از همه بيشتر است و «مبارك» خوانده مى شوند .

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

وسائل الشيعة : 12/25/3 .
امام صادق عليه السلام
ـ در پاسخ به يزيد بن هارون واسطى كه از ايشان درباره برزگران پرسيد ـ فرمود : آنان كشتگران گنجهاى خدا در زمين اويند . در ميان كارها هيچ كارى نزد خداوند محبوب تر از كشاورزى نيست و خدا هيچ پيامبرى نفرستاد، مگر آن كه كشاورز بود، مگر ادريس عليه السلام كه خيّاط بود .

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

كتاب من لا يحضره الفقيه : 2/7/1579 .
امام صادق عليه السلام :
زكات به منظور آزمودن توانگران و كمك به مستمندان وضع شده است. اگر مردم زكات اموال خود را مى پرداختند ، هيچ مسلمانى فقير و نيازمند نمى ماند و به سبب آنچه خداوند عز و جلبراى او واجب كرده است بى نياز مى شد . مردم ، فقير و نيازمند و گرسنه و برهنه نشدند مگر به گناه [ترك زكات ] از سوى ثروتمندان .

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

بحار الأنوار : 96/21/50
امام صادق عليه السلام :
كسى كه زكات نپردازد ، هنگام فرارسيدن مرگ خواهان بازگشت [به زندگى ]مى شود و اين است[منظور ]سخن خداوند عزّوجلّ كه : «چون يكى از آنان را مرگ فرا رسد ، گويد : پروردگارا! مرا برگردانيد باشد كه براى جبران آنچه فرو گذاشتم كارى نيك انجام دهم» .

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

بحار الأنوار : 96/12/15 .
امام صادق عليه السلام :
دزدان سه گروهند : كسى كه زكات ندهد، و كسى كه مهريه زنان را [بر خود ]حلال شمارد، و نيز كسى كه وام ستاند و قصد پرداختن آن را نداشته باشد .

فاطمه ر.ض.

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

بحار الأنوار: 78/268/182 .
امام صادق عليه السلام :
نيكى كردن ، زكات نعمتهاست و وساطت كردن ، زكات جاه و مقام و بيماريها ، زكات بدنها و گذشت ، زكات پيروزى و هر چيزى كه زكاتش را بدهى ، از خطر نابودى در امان است .

ادامه... اعضاء گروه
 • حسام الدین شفیعیان
 • احمد ملک محمدی
 • دل غمگین من (رضا)
 • pine site
 • پیام پیام
 • علی میلانیستا
 • mogtame hayan
 • reza saeedy
 • فانوس فروغ
 • Hamid sanami
 • حسین وحیدی
 • فرشاد سعیدی
 • ابوالفضل ت
 • miladi g
 • Zahra .....
 • Hadis Hs
کاربران فعال