yasi ؟؟؟؟

(h_yasamin )
 • ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ !!!!......
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ......
ﻭ ......
ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ
 • ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ !!!!......
  ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ......
  ﻭ ......
  ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !......
  ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﺗﻨﮓ
  ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .....
  ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ
  ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !!!.....
  ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ
  ﺑﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ....
  ﻭ ......
  ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ
  ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ....
  ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ....
  ﻭ ...
  ﻫﺮ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ
  ﺍﯾﻢ !!!!...
  ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ......
  ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
  ﺑﺎﺷﯿﻢ !!.....
  ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺎﻡ ﺳﺎﻝ ......
  ﻭ ....
  ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻮﺭ
  ﮐﻨﯿﻢ .....
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ .... ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ
  ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ....
  ﻣﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﺮﺩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ !!!!....
  ﻭ .... ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ....
  ﮐﻪ ﮐﻼﻥ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ....
  ﻭ ......
  ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ......
  ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺩ !
  ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
  ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ......
  ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
  ﻧﮑﺮﺩ .....
  ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻨﺘﯽ...

  • عسل طبیعی : اااااااااااااااااااااا عمو جون ؟!!؟

   1 سال و 6 ماه قبل

  • ✘ Ali Ji.Pi ✘ : محبوبی! دوس داشتی محبوبم کن ! (gol)

   2 سال پیش و 11 ماه قبل

  • yasi ؟؟؟؟ : (khoob) (khoob) (khoob) (gol)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

 • عشـــــق خـــودش بــوجــود مـــی آید...

نـــــیازی بـــــه ایـــــن دوســـــتــــیهـــــای بـــی
 • عشـــــق خـــودش بــوجــود مـــی آید...

  نـــــیازی بـــــه ایـــــن دوســـــتــــیهـــــای بـــی هـــدف نیســــت...

  دلـــــت را وادار بـــه عــا شقـــــی نــکــن کـه بــعــد مــــجبور شـــوی...

  خـــیـــانــــت کــــنی ...!!

  تمااااااااااااااااااااااااااااام

  • tคrคຖ໐๓ ⑧⓪ : سلام فول لایکی دعوتت میکنم به گروه عشقولی ها خوشحال میشم بعضوی اولین گروه تو پروفمه منتظرتم ممنون

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  • پسر غریبه ^__^ ..... : سلام آبجی یاسی . قسمت پروفایلت یه مشکل جزعی داره. نوشتی مجرد و پایین نوشتی عاشق دوتا بچم هستم (tajob) البته از مات گفتن بود. (bye)

   3 سال پیش

  • امیر*** سقف زندگی : سلام .شاد باشین

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

 • مادرم سواد شعر ندارد؛
اما
.
.
.
خودش زیباترین شعر دنیاست...!
 • مادرم سواد شعر ندارد؛
  اما
  .
  .
  .
  خودش زیباترین شعر دنیاست...!

  • ehsan e m o : ایول :)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • مهرداد معتمدالسادات شیرازی : ﺑﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﯽ ﺑﺸﯿﻨﯽ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺷﮕﻞ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ؟...............................................................................ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﭽﺴﺒﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﮔﺸﺎﺩ ﻣﯿﺸﻪ !!! (

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • امـــــیــر حـــســـیــــن : سلام یاسیمین خانم خوبی (gol) (gol) (gol)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

 • دِلَـــ م هَـــوآی ِ زیآرَتَتــــــــ رآ دآرد

کـــآش هَـــوآیَــش رآ دآشتـهـــ بآشــی . . .
 • دِلَـــ م هَـــوآی ِ زیآرَتَتــــــــ رآ دآرد

  کـــآش هَـــوآیَــش رآ دآشتـهـــ بآشــی . . .

  • ائلمان یوسفی پور : سلام خوبین؟ محبوب پستاتون همه لایک .لایق دونستین محبوب وپستامولایک کنین

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  • yasi ؟؟؟؟ : سلام...متقابلاا همه ی ایناایی که گفتی انجام شده..محبوب خدا باشی همیشه ...ممنونم

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  • _.✘emad ✘._ : سلام دوست عزیز....محبوب شدی+لایک پست لایق دونستی محبوبم کن (dd)

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

 • حرمله : #پدر را بزنم یا #پسر را؟ گفت : #پــــــــــسر را بزن #پــــــــدر خودش می افتد...
 • حرمله : #پدر را بزنم یا #پسر را؟ گفت : #پــــــــــسر را بزن #پــــــــدر خودش می افتد...

  • امـــــیــر حـــســـیــــن : «بودن، یا نبودن» شکسپیر اشتباه می‌کرد مسئله بودن، یا نبودن نیست بودن، یا نبودنِ توست!

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • مهرداد معتمدالسادات شیرازی : هشیار باشید که چیزی به ایمانتان صدمه نزند. به خداوفاداربمانید. قوی وشجاع باشید. کارهای شما ، همه با مهزبانی توأم باشد. (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • :/ :) : زیبا (gol)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

 • شاااااید تا اخر این هفته .دیگه نتونم بیوم..نتوم متن بزارم (ghamgin) 
خدافظی بلد نیستم..فقط میگن اگه
 • شاااااید تا اخر این هفته .دیگه نتونم بیوم..نتوم متن بزارم
  خدافظی بلد نیستم..فقط میگن اگه یکیو دوست داری بالاتر از اینکه بگی دوستت دارم ..بهش بگو مواظب خودت باش.....
  پس بچه ها همگی..

  ﻣـــــــــــــــــــــواظب خودتون باشـــــــــــــــــید


  حرف اخرممممممممممممممم:

  ادمـــــــا عادت میکنند
  به بودنها , خندیدن ها , خوش گذراندن کنار فردی خاص
  کافیست تعدادی ساعت برایشان خاطره ی خوب بسازی
  عادت میکنند به تکرار این خاطرات کنارت ؛
  عادت میکنند به بــودنت
  گاه میگویند دوستت دارم
  تو جدی نگیر!!!!!!!
  آنها فقط عادت کرده اند. . .
  جمله ای میگویند برای ماندنت. . . برای تکرار کردن آن خاطرات شیرین برایشان!

  کم کم وجودت؛ دلشان را میزند. . .
  آن ها فــــــقـــط عادت کردند...
  همانطور که اگر بروی
  بعد از مدتی عادت میکنند
  به نبودنت... به خندیدن بی تو. . . به خندیدن با غیرِ تو!!!!
  به ادامه دادن زندگی بدون حضورت!
  آدمها عادت میکنند. . .
  بعد از تو به دیگری عادت میکنند...
  دوستت دارم ها جدی نیست
  لااقل تو جدی نگیر. . .

  ادمـــــــا عادت میکنند......................تماااااااااااااااااااااااااااااااااااام

  • شهاب تالشی : درود یاسمین ، خوش اومدی

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • masoud amini : سلام کجایی تو

   2 سال پیش و 10 ماه قبل

  • ღ Aʅι ღ : گر گناهي کردم و دارم، خداوندا، ببخش---چون گنه را عذر مي‌ آرم، خداوندا، ببخش---پاي خجلت را روايي نيست بر درگاه تو---دست حاجت پيش مي‌دارم، خداوندا، ببخش---گر گناهم سخت بسيارست رحمت نيز هست---بر گناه سخت بسيارم، خداوندا، بب

   2 سال پیش و 11 ماه قبل

 • فرقی نمی کند

در کجای قرن چندم ایستاده باشم !

مهم این است که من همچنان رعیتم

و تو اربابی یا
 • فرقی نمی کند

  در کجای قرن چندم ایستاده باشم !

  مهم این است که من همچنان رعیتم

  و تو اربابی یا حسین …

  • سیدمحمد موسوی : سلام موفقیت شما آرزوی ماست..درود@_@محبوبت کردم خوشحال شی محبوب کن تا خوشحال کنی..پستای بسیار زیبایی دارین...منتظرحضورگرمتون هستم...لطفا نظرفراموش نشه ها منتظرتونم...

   2 سال پیش و 11 ماه قبل

  • yasi ؟؟؟؟ : تو چه فرصتی دیدیش..یک ثانیه هم نشد...بیرون بودم..الان اومدم

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • امـــــیــر حـــســـیــــن : خخخ نکنه عکست بود روی هاردم سیو ش کردم

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

 • ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮ پنج ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺖ !
ﺍﺯﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ
 • ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮ پنج ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ
  ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺖ !
  ﺍﺯﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﯼ؟
  ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ
  ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ !
  یاﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﮐﻪ
  ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

  • yasi ؟؟؟؟ : سلاااااااام..ممنونم پسر افسااانه ای....تشکرااات عزیزم

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ✿ملکه مرداد✿ : سلام خیلی قشنگ بود (gol) (khoob)

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  • هلنا محمدی : (gol) (gol) (gol)

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

 • نـفـس مـا بـنـد مـی آیــد
 

وقتـی شیـر در گلـوی طفـل شیـر خـواره ای گیـر می کنـد !
 

حالا حـ
 • نـفـس مـا بـنـد مـی آیــد


  وقتـی شیـر در گلـوی طفـل شیـر خـواره ای گیـر می کنـد !


  حالا حـسـیـن (ع) چـه کـشـیـد


  وقـتـی تـیـر گیـر کــرد در گـلـوی ......

  • حسین مالکیت ندارد... : (gol) (gol) (gol) (gol) نبودنت دارد عادت میشود ... (ehsasi) (ehsasi) (ehsasi)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • مهرداد معتمدالسادات شیرازی : بخواهید ، تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید . دربزنید ، تا به روی شما بازشود . زیراهرکه چیزی بخواهد ، بدست خواهد آورد ، وهرکه بجوید ، خواهد یافت . کافی است دربزنید ، که در برویتان بازمی شود . اگرکودکی ازپدرش نان بخواه

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • کروزر ناوشکن : لایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک محبوب شدید (gol) (gol) (gol)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

 • فهميده ام...
آدم هاي دل سنگ هم دلتنگ مي شوند...
فهميده ام....
مي شود در پس تاريکي هاي دل سياه? دل
 • فهميده ام...
  آدم هاي دل سنگ هم دلتنگ مي شوند...
  فهميده ام....
  مي شود در پس تاريکي هاي دل سياه? دل بست...
  .
  سلام بر آقايي که دل سياه و سخت مرا هم مي لرزاند...

  پیش به سوی محرﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ❤❤❤ .....................

  • yasi ؟؟؟؟ : ممنووووووووووووونم.....به همچنین شما بزرگوار....

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  • سرباز سید علی : مرحبا.انشاالله در راه دین پیروز باشید. (gol)

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  • محمد خلیلی اردلی : salaaam,tashakor babate lotfetoon,,....

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • بهمن کریمی
  • محسن سرداری
  • ❤.~یاسمن.~❤ .
  • ashkan adin
  • ابراهیم کرباسیان
  • امیرر امیررعلی
  • mojtaba .
  • Ahmad ghafarzade
  • MoHaMMaD Behzadi
  • ورزش آنلاین
  • شهناز پيغان
  • majid .2016h
  • RAHA ^_^
  • mehrana shirazi
  • مصطفی امیر
  • قاصدک 1014
  1601 هواداران
  بازدیدکنندگان