حمید جعفری

(hamidjafari )
 • شب‌ های روشن شرح اشتیاق جوانی رؤیا پرداز است که زندگی را در تنهایی به‌ سر می‌کند و به دنبال گمشده‌ ا
 • شب‌ های روشن شرح اشتیاق جوانی رؤیا پرداز است که زندگی را در تنهایی به‌ سر می‌کند و به دنبال گمشده‌ ای که با او همزبانی کند، هر سو می رود. تا عاقبت در کنار آبراه با دوشیزه‌ ای گریان، که او نیز عاشقی شیدا و تنهاست، آشنا می‌شود و خیال می‌کند که ایام تنهایی‌ اش به سر آمده. در گفته‌ های جوان، که شرح رؤیاهای شبانه‌ اوست، صدای خود نویسنده محسوس است. از این‌ روست که داستان به زبان اول‌ شخص نوشته شده و رنگ حدیث نفس دارد.

 • کتاب قمارباز رمانی از داستایفسکی (۱۸۲۱-۱۸۸۱)، نویسنده روس، که در ۱۸۶۶ منتشر شد. نویسنده خواسته است
 • کتاب قمارباز رمانی از داستایفسکی (۱۸۲۱-۱۸۸۱)، نویسنده روس، که در ۱۸۶۶ منتشر شد. نویسنده خواسته است تجربه تلخی را که درجریان اقامتش در خارج از کشور برای او پیش آمده بود، شرح دهد؛ تجربه ای که مبتنی بر عشق او به قمار بود و سبب شد تا او پاکباخته و مقروض به روسیه بازگردد.
  کتاب قمار باز نخستین ترجمه جلال آل احمد از زبان فرانسه و مال پائیز سال ۱۳۲۷ است . جلال در آن موقع ۲۵ ساله بوده است.

  ادامه... دوستان
  • @ .
  • Declan .
  • زینب دهقان
  • ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪﺭﺣﻤﺘﯽ
  • مرکز مشاور
  • فاطمه سیدزاده
  • سینا ساحلی
  • علی حسینی
  • شهاب شهابی
  • *ارتا* '___'
  • مهری و مهدی ...
  • آریا سلطانی
  • هرچه کنی به خود کنی
  • عارف .
  • پدیده کارت ایرانیان
  • آرش ایرانی
  679 هواداران
  بازدیدکنندگان