Raha ....

(hani74 )

شـــب است...
کـــلـنـجـار مــی روم بــا خــودم
بــا دلـتـنـگــی هــایــم
بــا قـلــب لــه شــده ام
بــا غــرور شـکـسـتــه ام
سـراغــش را بــگـیــرم...؟ نــگـیــرم...؟
ای خدا دلـــــــم....

 • تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!

این نیست که با کسی دوست نباشی!

این نیست که آدمی گوشه گی
 • تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!

  این نیست که با کسی دوست نباشی!

  این نیست که آدمی گوشه گیر و منزوی باشی!

  این نیست که کسی باهات حرف نزنه!

  این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!

  این نیست که کسی دوستت نداشته باشه! تنهایی، یه حس درونیه!

  تنهایی یعنی "هیچکس نمیفهمه حالت بده ...

  دلمان خوش است که مینویسیم

  و دیگــران می خـواننــد

  و عــده ای می گـوینــد

  آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند

  و بعضــی مـی خنــدنـد

  دلمــان خـوش اســت

  به لــذت هــای
  کــوتـاه

  به دروغ هــایی که از راســت

  بـودن قشنــگ تـرند به


  اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند

  یـا کســی عاشقمــان شــود

  با
  شــاخه گلی دل می بنــدیـم

  دلمــان خـوش
  می شــود

  به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی

  و وقــتی
  چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود

  چقـــدر راحـت لگـــد می
  زنیـــم

  و چــه ســــاده می شـکــنیم

  همــــه چیـــز را ...

  ادامه... دوستان
  • ZaHrA : )
  • محسن محسنی
  • zahra aaa
  • vahid bahari
  • جواد علیزاده
  • حمید اشکانی
  • وحید عرفانی
  • sahel aram
  • Parmis Pahlavikhah
  • نازخانوم ----
  • حسین 22
  • afsane ،
  • p@r!$a .
  • سیب سرخی
  • ❤نگار ❤ ..
  • maryam ....
  2009 هواداران
  بازدیدکنندگان