Raha ....

(hani74 )

ساز میزنم امشــــــــــــــــــــــــب…!

به کوری چشم دنیــــــــــــــــــــــــا….

که ســــاز مخالــــــــــــــــــــــــف میزنــــــــــــــــــــــــد…

با من….!!!!!!

 • [ زِنـבگـــܨ ] כر פـآل بـآر گیرܨ است

لـכفــَـרּ صـَـبر ڪنیـכ...

اینجـآ سـُـرعـَـت [ פֿᕤشبــَــפֿ
 • [ زِنـבگـــܨ ] כر פـآل بـآر گیرܨ است

  لـכفــَـרּ صـَـبر ڪنیـכ...

  اینجـآ سـُـرعـَـت [ פֿᕤشبــَــפֿـتــے ] بــِـسیار ڪـَم است

  تـآ زِنـבگـــܨ اَت لــُوכ شــَــوכ

  عُ ـمــرَت [ تــَــمـــآم ] شــُــכه !!

 • گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری….
میذاری هر جور دوس دارن برداشــت
 • گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری….
  میذاری هر جور دوس دارن برداشــت کنن…
  کلا دیگه مهم نیــس برات…

  • R.I.P . : آخ گفتی............

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  یک سال نقش فاصله هامان سکوت بود
  شاید برای حرف زدن از عشق زود بود
  ای کاش قفل سخت سکوت تو میشکست
  یا در نگاه سرد تو خورشید می نشست
  من موج خسته بودم و تو ساحلم شدی
  با یک نگاه ساکن شهر دلم شدی
  اکنون ولی به ساحل باور رسیده ام
  دیگر گذشت فصل و به آخر رسیده ام
  آری کویر تشنه به باران نمی رسد
  این قصه تا ابد به پایان نمی رسد

 • یاد روزهای خوبمان می افتم...
ناخداگاه به نقطه ای خیره میشوم...
لبخند میزنم...
ناگهان یادم می افتد
 • یاد روزهای خوبمان می افتم...
  ناخداگاه به نقطه ای خیره میشوم...
  لبخند میزنم...
  ناگهان یادم می افتد که تو خیلی وقت است درگیر دیگری هستی...
  لبخندم محو میشود...
  نیستی...

  • nafas khalili : سلام دوست عزیزمحبوب شدی

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • ZaHrA : )
  • محسن محسنی
  • zahra aaa
  • vahid bahari
  • جواد علیزاده
  • حمید اشکانی
  • وحید عرفانی
  • sahel aram
  • Parmis Pahlavikhah
  • نازخانوم ----
  • حسین 22
  • afsane ،
  • p@r!$a .
  • سیب سرخی
  • ❤نگار ❤ ..
  • maryam ....
  2009 هواداران
  بازدیدکنندگان