نسل خزان

(hasan1050 )

«چارلی چاپلین»

حقیقت این است ...
فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند!
و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!
هميشه اینگونه ایم!!!
همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است!!!

رابـــــــــــــــــطه با بعضـــــــــــــــــيام بايـــــــــــــــــد باشـــــــــــــــــه در حـــــــــــــــــده

ســَـــــــــــــــلآمْ

وَسّـــــــــــــــــلآم،،،★
غـــــــــرور دیگــه خــــــز شـــده الـانــ سکــــوتــ
مــــــــــد شــــــده

نوشته بسیار زیبا از کتاب کنت مونت کریستو اثر الکساندر دوما...

در این دنیا نه خوشبختی هست و نه بدبختی فقط قیاس یک حالت با حالتی دیگر است.تنها کسی که حد اعلای بدبختی را شناخته باشد میتواند حد اعلای خوشبختی را نیز درک کند.میبایست انسان خواسته باشد بمیرد، تا بداند زنده بودن چقدر خوب است. پس زندگی کنید و خوشبخت باشید.هرگز فراموش نکنید که تا روزی که خداوند بخواهد آینده انسان را آشکار کند، همه شناخت انسان در دو کلمه خلاصه میشود :

صبر...... امید.......

ادامه... دوستان
1287 هواداران
بازدیدکنندگان