نسل خزان

(hasan1050 )

امروز صبح کنار خیابون وایساده بودم
طرف اومد با جنسیس جلوی پام ترمز زد گفت ببخشید میخوام برم زعفرانیه
منم گفتم کار خوبی میکنی... جای خیلی خوبیه...
برو به امید خدا
دیگه از خنده نمیتونست حرکت کنهوالا جنسیس زیر پایه تویه، ادرسه زعفرانیرو از من میخوای؟؟؟

ادامه... دوستان
1287 هواداران
بازدیدکنندگان