مستــر وکیل

(hashem1373 )

مستــر وکیل

2 سال پیش و 2 ماه قبل
 • زائــــــــــــــــــری بارانـــــــی ام آقا بدادم مــیرسی؟

بی پنـــــــــــــــاهم، خسته ام،تنها
 • زائــــــــــــــــــری بارانـــــــی ام آقا بدادم مــیرسی؟

  بی پنـــــــــــــــاهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟

  گر چه آهونیـــــــــستم اماپراز دلتــــــنــــگـــی ام

  ضامـــــن چــــــشمان آهـــــوهابه دادم میرسی ؟

  ازکبوترهاکه میپرسم نشــــــانم میدهنــــــــــــــد

  گنبـدو گلدسته هایت رابه دادم میــــــرسی ؟

  من دخـــــــــــیل التماس رابه چشمت بسته ام

  هشتمین دردانــــــــــــــه زهرابه دادم میرسی ؟

  ولادتــــــــــــــــ هشتمین امام شیعیـــــــــــان آقا علی ابن موســـــی الرضا مبارک باد....

  تقدیمی از طرف بســــــــــــــــر حــــــوا ب هم میهنیا

  • -♡نَصْۓ/ - : هــآوْے -ـــــــــ- ᓄـَعـبوبــےْ بِپَــرْ مـَعْـبوبَـᓄـْ کُـــنْ بیـنَـᓄـْ (abroo)

   11 ماه پیش, 1 هفته

  • غریب (تنها) ... ! : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (ghalb) (ghalb) (ghalb)

   1 سال و 5 ماه قبل

  • mer3de علیچی : محبوبی

   1 سال و 5 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  3527 هواداران
  بازدیدکنندگان