حریر احساس Hamid@

(hazin )
 • امشب اگر از آسمان باران ببارد مال تو
حتی اگر دستی فقط یک گل بکارد مال تو

آغوش سبز خاطره با دامن
 • امشب اگر از آسمان باران ببارد مال تو
  حتی اگر دستی فقط یک گل بکارد مال تو

  آغوش سبز خاطره با دامن رنگین کمان
  یا ماه اگردر آسمان جان میسپارد مال تو

  در کوچه های حسرتم چیزی ندارم قابلت
  هر چیزخوبی چشم من تا میشمارم مال تو
  رویید از یک اطلسی در شور شیرین دلم حتی اگر باغ لبم یک غنچه دارد مال تو

  با دست خالی یا غزل فرقی ندارد آمدن
  این شعر حرفی با خودش دارد... ندارد مال تو

  ادامه... دوستان
  3258 هواداران
  بازدیدکنندگان