حسین م

(homo )
 • انسان منحصربه فرد ترین موجودی از آفریده های خداوند است كه از ظرفیت انس گرفتن بی پایان با شرایط و متغ
 • انسان منحصربه فرد ترین موجودی از آفریده های خداوند است كه از ظرفیت انس گرفتن بی پایان با شرایط و متغیرات گوناگون برخوردار می باشد.

  از این رو انسان را انسان گفته اند، زیرا تا بی نهایت از قابلیت انس گیری و تغییر ماهیت و شدن برخوردار است. و خوشرویی بیشترین سهم را در ایجاد انس دارد.

  ادامه... دوستان
  • * sonat *
  • امید رمضانی
  • سینا پیروتی
  • سیدرضا ابراهیمی
  • سید مهدی .
  • علۓ باـפֿـتر
  • tanhaye tanha
  • حسین صداقت
  • برای تو می نویسم ...
  • فقط خدا ...
  • ما عاشق محمدیم =شاهدکرمانی=
  • bahram .........
  • mehdi aghazade
  • arash mohseni
  • خبرنگار سایت بلاغ
  • NAVID NAVIDI
  205 هواداران
  بازدیدکنندگان