مهدی تنهاترین

(jahan1357 )

ژان ژاک روسو خطاب به روحانیون مسیحی می گوید:

دست از اثبات حقانیت مسیحیت بردارید؛ چون مسیحیت واقعاً برحق است، بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید ...

این چیزی ست که نیاز به اثبات دارد...

به همین سیاق، باید خطاب به تمام مذهبیون دنیا گفت:

«دست از اثبات وجود خدا بردارید، وجود خدا نیازی به اثبات ندارد؛ شما با رفتار نیکتان، اثبات کنید که به وجود خدا اعتقاد دارید و خدایتان، مادیات و قدرت نیست!»
ناله فقرا را پاسخ دهی

 • یعنی می شه امسال هم مسافر حرم بشم؟
 • یعنی می شه امسال هم مسافر حرم بشم؟

  • مهدی تنهاترین : خدا قسمت تو هم بکنه حالی بهت دست می ده که نگو ونپرس

   5 ماه پیش

  • فریبا حسینی : میری و دعا میکنی منم برم حتما میری

   5 ماه پیش

  • مهدی تنهاترین : حتما شما دعا کن دوباره امسال قسمتم بشه برم

   5 ماه پیش

  ادامه... دوستان
  • mͫoͦhͪaͣdͩeͤˢsͤeͪh ◦•●◉✿
  • فریبا حسینی
  • elina salehi
  • زینب ...
  • حسین سماواتیان
  • کاست من
  • زینب کوثری
  • فقط خدا ...
  • سارا حسینی
  • شقایق 29 *
  • مهندس فلسفه
  • م م
  • Soltan HamMihan
  • setare gorgani
  • مریم67 جباری
  • فروشگاه مرکزی سامسونگ
  336 هواداران
  بازدیدکنندگان