مهدی تنهاترین

(jahan1357 )

مهدی تنهاترین

10 ماه پیش, 1 هفته

ژان ژاک روسو خطاب به روحانیون مسیحی می گوید:

دست از اثبات حقانیت مسیحیت بردارید؛ چون مسیحیت واقعاً برحق است، بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید ...

این چیزی ست که نیاز به اثبات دارد...

به همین سیاق، باید خطاب به تمام مذهبیون دنیا گفت:

«دست از اثبات وجود خدا بردارید، وجود خدا نیازی به اثبات ندارد؛ شما با رفتار نیکتان، اثبات کنید که به وجود خدا اعتقاد دارید و خدایتان، مادیات و قدرت نیست!»
ناله فقرا را پاسخ دهی

مهدی تنهاترین

10 ماه پیش, 1 هفته
 • یعنی می شه امسال هم مسافر حرم بشم؟
 • یعنی می شه امسال هم مسافر حرم بشم؟

  • مهدی تنهاترین : خدا قسمت تو هم بکنه حالی بهت دست می ده که نگو ونپرس

   10 ماه پیش, 1 هفته

  • فریبا حسینی : میری و دعا میکنی منم برم حتما میری

   10 ماه پیش, 1 هفته

  • مهدی تنهاترین : حتما شما دعا کن دوباره امسال قسمتم بشه برم

   10 ماه پیش, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • زینب دهقان
  • HaMeD nosrati
  • لیلا گلی
  • mͫoͦhͪaͣdͩeͤˢsͤeͪh ◦•●◉✿
  • فریبا حسینی
  • elina salehi
  • زینب ...
  • حسین سماواتیان
  • کاست من
  • ronas ara
  • زینب کوثری
  • فقط خدا ...
  • سارا حسینی
  • شقایق 29 *
  • مهندس فلسفه
  • م م
  337 هواداران
  بازدیدکنندگان