شبنم خانی

(khaniiiii )

شبنم خانی

5 روز پیش و 13 ساعت قبل
 • مسافرین محترم پرواز شماره 1398جهت سوار شدن به هواپیما آماده شوید
بار اضافه و خاطرات بد را ا
 • مسافرین محترم پرواز شماره 1398  جهت سوار شدن به هواپیما آماده شوید
  بار اضافه و خاطرات بد را از سال های قبل نمیتوانید با خود حمل کنید

  این پرواز ۱۲ ماه طول میکشد

  پس کمربندهای خود را محکم ببندید
  شما شاهد پرواز بر فراز شهرهای
  سلامتی
  عشق
  لذت
  تعادل
  و صلح خواهید بود ...

  * نوروز_مبارک *

  " سال ۱۳۹۸ بر شما مبارک "

  شبنم خانی

  6 روز پیش و 13 ساعت قبل
 • گــــــاهی بـــایـــــــد رفـــــــت...

و بـــه قلــم اجــازه بــــدهی کــــه به جـای تـو حرف بزن
 • گــــــاهی بـــایـــــــد رفـــــــت...

  و بـــه قلــم اجــازه بــــدهی کــــه به جـای تـو حرف بزند

  کـــــــه بـــه جــــــای تـــــــو فـــــریاد بــــــزنـــد

  حـــــتی اگـر بـدانی که قلم هم نمیتواند نـاگفته هـا را بگوید

  حــتی اگر بـدانی کــه هیچ گوشی بـرای شـنیدن وجـود نـدارد

  گــــاهی بـاید رفـــت . . . بـــرای همیشه . . . از جـــایی

  چـــــــــون حضــورت بی رنـــگ شــــــــده

  گــــــــاهی بــــاید بــــــروی تــــا خــــــودت را پیــــدا کنی

  تــــــــا بفهـمی چـــــقدر بـــــه خــــودت شبیهی

  و چــــــقدر از خــــودت فــــــاصله گــــرفته ای

  گـــــــــاهی بـــــــاید رفــــــت . . .

  مــــانــدن همیشـــــه خــــــــوب نیســــت . . .

  رفـــتن هــــم همیشــــه بـــد نیســـــت . . .

  گـــاهی رفـتن بهـتر اســــت . . .گـــاهی بـــاید رفـــت . . .

  بـــایـــد رفــــت تـــا بعضـی چــــیز هـا بمـانـد . . .

  اگـــر نـــروی هـــر آنچـــه مــاندنیسـت خــــواهد رفــــت . . .

  اگــــر بـــروی شــــاید بـــا دل پــــر بــــروی

  و اگـــر بـمانی بـــا دســت خــــالی خــــواهی مـــــاند . . .

  گــــاهی بــاید رفـت و بعضـی چـیزها کـه بردنی اسـت بـا خـود بـرد . . .

  مــــثل یــــاد،مـــثل خـــــاطره ،مــــثل غـــــرور . . .

  و آنچـــه مــاندنیســت را جـــا گـذاشـــت،

  مـــــثل یـــاد،مــــثل خــــاطره،مـــثل لبخـــــند . . .

  ر
  [ادامه...]

  شبنم خانی

  6 روز پیش و 13 ساعت قبل
 • گــــــاهی بـــایـــــــد رفـــــــت...

گــــــاهی بــــاید کَـــند. . . بــاید رفـت . . .

گــ
 • گــــــاهی بـــایـــــــد رفـــــــت...

  گــــــاهی بــــاید کَـــند. . . بــاید رفـت . . .

  گـــــــــاهی بــــاید فـــــرار کــــــنی

  از موقعیتی که شاید دوستـش داری امــا به چـه قیمتی ؟

  گـــاهی حــــــــرف هـــــا بــــرای گفـــتن داری

  امــــــــــا گــوشی بـــــــرای شــــــنیدن . . . نـــه !!

  گــــــــاهی بــــاید رفـــت . . . بی صــــدا و آرام . . .

  بی آنــــکه رفتـــنت را حـــس کنـند و

  آنـــگاه نبــــودت حــس شـــود که دیگر خیلی دیر است . . .

  بـــــــــایــــــد آرام بــــــــروی

  مـــبادا کــــــه غــــرور و صلابتت خــــدشـــه ای بــردارد . . .

  مبــادا کــه گمان کنند کــم آورده ای . . .

  بــاید رفـت، آرام و بی صدا

  مثـــل رفـــتن پــــاییز کــه بی هــای و هــو میرود وآدم هــا

  رفتنش را وقتی می فهـمند که گز گز ســرمای زمستان

  وجــــــــودشان را هشـدار می دهـــد

  بـــــــاید رفـــت . . . بــــاید کـــه نبـــــــــود

  آنجـــــــــا کـــه حسی مشــــترک بــرای فهم تـــو نیسـت

  آنجـا که لبخند هـایی از جنس یـخ تو را از خــویش می راند

  آنجـا که آدم ها آدم برفی که نه،

  آدم یخـی اند از بـس که بی روح اند

  بــــاید بـــه سرزمینی سفر کنی که خورشید می تــابد

  اینجـــا قطب اســت و آفتابش هــیچ یخی را ذوب نمی کـند

  مـگر دسـتهایت چقدر گــرما دارد بــرای ذوب کردن ایـن یخها؟

  نکند بـــه خـــــ
  [ادامه...]

  شبنم خانی

  3 هفته پیش, 1 روز
 • من میــنویسم از تو، تو میـنویسی از من
انگار ما دو روحیم، در انحصار یک تن

چیزی شبیه عشقیــم، چیزی
 • من میــنویسم از تو، تو میـنویسی از من
  انگار ما دو روحیم، در انحصار یک تن

  چیزی شبیه عشقیــم، چیزی شبیه رویــا
  حتی زبان ما هم، گاهی به وصفش الکن

  شـــاید خدا برایم، روح تورا فرستــــــــاد
  روحی که وصل من بود، نزدیک تر ز گردن

  با قصه ی من و تو، شعری دوباره گل کرد
  با ماجرای ســیب و زنی کـنــار یـک مرد

  زنی که می نشیند، مــات نــگاه رویـت
  با گونه های سرخ و با چشم های روشن...

  این قصه هم سرآمد، با یک جدایی اما
  من مینویسم از تو، تو مینویسی از من

  شبنم خانی

  3 هفته پیش, 1 روز
 • باز هم لاجرعه شعرت را چنین سر میکشم
در بغل آغوشِ مهرت را ببین در میکشم

گرچه پَرچینِ محال اند
 • باز هم لاجرعه شعرت را چنین سر میکشم
  در بغل آغوشِ مهرت را ببین در میکشم

  گرچه پَرچینِ محال اندر محالم کرده ایی
  در خیالم با خیالت با قلم سر میکشم

  منزوی پنداری ام،فاضل تر از پیشم ولی
  وحشیَم در وحشیِ رویای تو سر میکشم

  گشته نقاشت قلم با درد یادت میکِشَد
  نقشِ ماهَت را بدور از غیرِ باور میکِشم

  کهکشانی در شبم سودایِ سوسو تا سحر
  انتظارت را زِ مغرب تا به خاوَر میکِشم

  شوکران است و جم از جامِ دو چشمانت حقیر
  ابروانت تیغ و بر تن تیغِ بر بر میکشم

  ......

  شبنم خانی

  3 هفته پیش, 1 روز
 • تـو ثـریـای منی من شهریـارت در غزل
مینشینم سالها چشم انتظارت در غزل


خواستم عشق تو را ازسینه ام
 • تـو ثـریـای منی من شهریـارت در غزل
  مینشینم سالها چشم انتظارت در غزل


  خواستم عشق تو را ازسینه ام بیرون کنم
  ناز چشمانت مرا کرده دچارت در غزل


  عاجزم تا شرح حالم با قلم عنوان کنم
  بیـقرارم ، بیـقرارم ، بیـقرارت در غزل


  بـا خیالت در خیـالم عشق بـازی میکنم
  مینشینم تا سحر هرشب کنارت در غزل


  نم نم باران و من در کوچـه ها با یاد تو
  نیمه شبها تا سحر من اشکبارت در غزل


  فال ما باهم نیامد وصل ما ممکن نشد
  میـروم ای نازنیـن از روزگارت در غزل


  میوه ی ممنوعه هستی بر من ِسنگِ صبور
  تا ابد من عاشقانه ، دوستت دارم در غزل

  شبنم خانی

  3 هفته پیش, 1 روز
 • از عشق زیباتر
بودن کنار کسی است که تو 
را نقطه به نقطه بلد است
بلد است...!!
زخمهایت را ببوسد
رو
 • از عشق زیباتر
  بودن کنار کسی است که تو
  را نقطه به نقطه بلد است
  بلد است...!!
  زخمهایت را ببوسد
  روحت را نوازش کند
  آتش درونت را آرام کند
  در اوج غم آرامش را هدیه دهد
  بلد است...!!
  عشق بلد بودن میخواهد...

  .......................

  شبنم خانی

  3 هفته پیش, 1 روز
 • زمزمه کن
نامم را در گوشِ باد
تا در این گوشه ی دنیا
جانی دوباره بگیرم
عشق در من بجوشد
دوباره دیو
 • زمزمه کن
  نامم را در گوشِ باد
  تا در این گوشه ی دنیا
  جانی دوباره بگیرم
  عشق در من بجوشد
  دوباره دیوانه شوم ..
  بیقرار شوم ..
  و شعری نو بِسُرایم
  از بختِ بلندِ تو
  و کوتاهیِ دستِ من
  از دوریِ تو و بیتابی های من
  از نبودنِ تو و بی خبری های من ...


  ............

  شبنم خانی

  3 هفته پیش, 1 روز
 • خوشا به حالِ آنکه
کنارِ تو و هم خانه ی توست
نگاهش در نگاهت
و دستش در دستانت گره می خورَد ..
خوشا
 • خوشا به حالِ آنکه
  کنارِ تو و هم خانه ی توست
  نگاهش در نگاهت
  و دستش در دستانت گره می خورَد ..
  خوشا به حالِ آنکه
  در آغوشِ تو جای دارد
  نفس هایش با تو پیوند می خورد
  و ریه هایش پر می شود از عطرِ تنت ..
  خوشا به حالِ آنکه
  بودنت برایش همیشگی ست
  و به دلواپسی دچار نیست
  که اَکنون کجایی و چه می کنی ..
  دلم می خواست جای او بودم
  که یک عمر پناهم باشی
  دلت را به من بسپاری
  شانه به شانه٬نفس به نفس
  من باشم و تو باشی و جز این نباشد ...

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  383 هواداران
  بازدیدکنندگان