Sahar Khanomam

(khanomansahar )

Sahar Khanomam

2 ماه پیش و 2 هفته قبل

یک سوال پرسیدم » شاه شطرنج [لینک]

  • Hamed .... : بله بله D:

    2 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • Sahar Khanomam : نمیخوام نبش قبر کنم گذشته موند تو گذشته

    2 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • Hamed .... : خخخ سحر تو خودت قاطی کردی کسی بهت چیزی نگفت

    2 ماه پیش و 2 هفته قبل

ادامه... دوستان
  • reza shahkarami
36 هواداران
بازدیدکنندگان