بیسسسااا سفبههه

(korurd )
 • اگه گفتی اشتباهش کجاست؟

بسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم ی
 • اگه گفتی اشتباهش کجاست؟

  بسم الله الرحمن الرحیم
  قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد

  بسم الله الرحمن الرحیم
  قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد

  بسم الله الرحمن الرحیم
  قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد

  دیگه نگرد
  اشتباهی نداره
  ثواب ختم یه قرآن را بردی
  منم تو ثوابتون شریکم
  اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند بشن این نوشته رو به اشتراک بزار.

  ادامه... دوستان
  • حسین صادقی
  • میوه سرای سبزالو
  • یاشا داریوش
  • az 1870
  • عاشق مبارزه با اسرائیل غاصب
  • عمرا اگه بگم ....
  • امیرم دیگه باو :)))))))
  • شایان مقدم
  • مجید سماک
  • mahsa ..
  • Amir Saman VaRaStEh
  • ابوذر غفاری
  • alireza mortal
  • نوآوران گرمی مرجع پروژه های دانشجویی
  • Dordone 18
  • حدیثه خانوم
  129 هواداران
  بازدیدکنندگان