هناسღ .*

(lilaaa )

بچه که بودم وقتی کار اشتباهی میکردم مادرم میگفت " اشکال نداره حالا چیکار کنیم تا درست بشه"
اما مادر دوستم بهش میگفت "خاک برسرت یه کار درست نمی تونی انجام بدی"

امروز هر دو بزرگسال و بالغیم. وقتی اتفاق بدی می افته اولین فکری که به ذهنم میاد "خب چیکار کنم؟" و با حداقل اضطراب و عصبانیت مشکل رو حل میکنم. اما دوستم با مواجه شدن با اتفاقات بد عصبانی میشه و میگه "خاک بر سر من که نمی تونم یه کار درست انجام بدم، چرا من اینقدر بدبختم؟"


حرفای امروز ما و احساسی که به فرزندمان می دهیم تبدیل به صدای درونی فرزندمان خواهد شد.
مراقب باشیم چه پیامی برای همه عمر به فرزندانمان می دهیم

ادامه... دوستان
 • ☘️قاسم ☘️
 • علی حسینی
 • روزبه آرام
 • عباس پوشه دار
 • مداد رنگی
 • مهسا امینی
 • شهاب غریبه ی آشنا
 • فرامرز صادقی
 • مهدی بارانی
 • حمید خادمی
 • HAMID M
 • محمد م
 • moji rapap
 • رضا رها
 • HASAN .
 • nafas b
473 هواداران
بازدیدکنندگان