پخش زنده

امشب شبکه نمایش فیلم فوق‌العاده "پول را بردار و فرار کُن" (وودی آلن) را نشان می‌داد. آخرش دیالوگ محشری داشت. ویرجیل که به جُرمِ ۵۲فقره تخلف به ۸۰۰سال حبس محکوم بود به همسرش می‌گفت: "غصه نخور! شنیده‌ام اگر رفتارم در زندان مناسب باشد، مدت محکومیت‌ام نصف می‌شود!" دیدم حکایت ما است.